Årets Byrå 2018 viser nordiske forskjeller

Kundetilfredshetsundersøkelsen Årets Byrå 2018 viser at kommunikasjonskjøpere vektlegger kriteriene for byråvalg forskjellig i de nordiske landene. Men overalt ligger digital kompetanse høyt på listen over hva kundene vil at byråene skal bli bedre på.

90528 bce26 original
Morgenstern vant spesialprisen for kreativitet under prisutdelingen i Årets Byrå på Konserthuset i Oslo i mai. Foto: KF

270 kommunikasjonsbyråer i Norden har blitt vurdert av sine kunder i den årlige bransjeundersøkelsen Årets Byrå 2018. Analysen bygger på respons fra nærmere 5000 kommunikasjonskjøpere, og det finnes både likheter og forskjeller.

– Vi har sett på et flertall ulike parametre og kan se en del interessante forskjeller mellom de nordiske landene. Det som imidlertid er tydelig er at behovet for økt digital kompetanse er stort i alle landene. Det ligger høyt på listen over hva kundene vil at byråene skal bli bedre på, sier Pia Grahn, administrerende direktør for Regi, som arrangerer byråundersøkelsen Årets Byrå.

I Finland ligger digital kompetanse på en tredjeplass, med kost/nytte på andre plass, før mål (med samarbeidet) og evaluering (av målene) på topp.

Kreativt nivå viktigere enn digital kompetanse

– Digital kompetanse er også viktig når det gjelder valg av nytt byrå. I Sverige og Norge ligger digital kompetanse på fjerde plass ved valget av nytt byrå, i Finland på åttende. Byråets kreative nivå er imidlertid enda viktigere, det ligger på en samlet andreplass i alle tre land, forteller Grahn.

Årets byrå inkluderer circa 270 byråer i Sverige, Norge og Finland, og nærmere 5000 svar fra kommunikasjonskjøpere i Norden. Evalueringen består av 13 kriterier, fra kreativitet og strategisk kompetanse til proaktivitet, engasjement og digital kompetanse m.m.

– I Sverige og Norge er engasjement det viktigste kriteriet ved valg av byrå, i Finland er det personkjemi. Det er interessant at det snarere er byråens personlighet og måte å agere, snarere enn faktisk kompetanse innen et spesifikt område, som er avgjørende ved byråvalg i alle tre land, sier Grahn.

Årets Byrå 2018 i Norden, sammenliknet

Byttetilbøyelighet:

(Så mange respondenter svarer ja på spørsmålet «Har du i løpet av det siste året vurdert å bytte ut ditt nåværende byrå?»)

• Sverige: 14%
• Finland: 16%
• Norge: 19%

Topp tre årsaker til byttetilbøyelighet/valg av nytt byrå:

Sverige:

• Prisnivå
• Ønsker variasjon/avveksling
• Manglende oppmerksomhet/eller engasjement

Norge:

• Ønsker variasjon/avveksling
• Manglende oppmerksomhet/eller engasjement
• Prisnivå

Finland:

• Ønsker variasjon/avveksling
• Prisnivå
• Kommunikasjons- og samarbeidsvansker

Topp tre kriterier ved valg av nytt byrå:

Sverige:

• Engasjement
• Kreativt nivå
• Personkjemi

Norge:

• Engasjement
• Kreativt nivå
• Digital kompetanse

Finland:

• Personkjemi
• Kreativt nivå
• Engasjement

Topp tre forbedringsområder:

Sverige:

• Digital kompetanse
• Kunnskap om kundens målgrupper
• Proaktivitet & kunnskap om kundens marked

Norge:

• Digital kompetanse
• Proaktivitet
• Kunnskap om kundens målgrupper

Finland:

• Mål og evaluering
• Forretningsmessige resultater
• Digital kompetanse

I hvilken grad ville du anbefalt ditt byrå til andre («Rekommendationsvärde»):

• Sverige 8,88
• Finland 8,70
• Norge 8,29

Temaet for neste års Nordiske undersøkelse er «Forretningsutvikling og mersalg».

Årets Byrå ble startet i 2000 av Regi. Undersøkelsen gjennomføres med Norstat som partner. I Sverige er Resumé mediepartner, i Finland: Alma Media, i Norge: Dagens Næringsliv.

Her kan du se vinnerne i Årets Byrå Norge 2018.

aretsbyra.no