En tredjedel av den kreative bransjen opplever stress og engstelse på arbeidsplassen

Den verdensomspennende bransjeforeningen World Federation of Advertisers (WFA) er klar med sin første omfattende undersøkelse om mangfold, likestilling og inkludering.

Pexels kat smith 551588

WFA har nylig publisert rapporten «The Global DEI Census» (Diversity, Equity and Inclusion in the Global Marketing Industry), hvor de blant annet presenterer en del hovedfunn om mangfold, likestilling og inkludering i vår bransje. Dette er første gangen markedsføringsbransjen får global innsikt i hvordan det står til på nevnte områder, et resultat av det største samarbeidsprosjektet den globale marketingindustrien har gjennomført.

Undersøkelsen er gjort i 27 land, og Sverige representerer de nordiske markedene.

Hovedfunn:

  • Diskriminering blir som oftest påvist på basis av familiestatus (i betydningen omsorgspersoner for eldre, syke eller barn) og alder, to faktorer som ofte hindrer progresjon i kvinners karrierer.
  • I de fleste land som er med i undersøkelsen er levekårene til kvinner i bransjen konsekvent dårligere enn levekårene til menn, og dette er som oftest fordi det eksisterer lønnsforskjeller mellom kjønnene, særlig for kvinner i høyere stillinger.
  • Levekårene for etniske minoriteter er betydelig dårligere enn sine motparter fra den etniske majoriteten, og dette svekker følelsen av tilhørighet og fremgang i karrieren.
  • Det er indikasjoner på at mennesker med funksjonshemminger/uførhet er underrepresentert i bransjen. En høy andel (71 %) som identifiserer seg som funksjonshemmede forteller om mentale og kognitive utfordringer, men relativt få (44 %) informerer om dette til arbeidsgiveren.
  • En tredjedel av alle respondenter (33 %) oppgir at de føler seg stressede og engstelige på arbeidsplassen.

– Selv om det er grunn til å tro at vi i Norge, i likhet med Sverige, tross alt ligger over snittet hva gjelder likestilling og mulighet for å kombinere jobb og familie , er det flere av funnene vi vet er utfordringer også her til lands, sier daglig leder Benedikte Løvdal i Kreativt Forum i en kommentar.

Les den fullstendige rapporten her.

Her kan du lese mer om de norske bransjeforeningenes mangfoldsarbeid.

Her kan du se en videopresentasjon av rapporten.