Eventbransjen spår tap på 1,2 milliarder

Sponsor- og Eventforeningen melder om en bransje som blør på grunn av COVID-19, og etterspør tiltak fra staten.

96319 45266 original

Sponsor- og Eventforeningens medlemmer taper daglig millioner på grunn av avlyste arrangementer. Der danskene har satt av 12 millioner euro i kompensasjon for avlyste arrangementer, finnes det ingen tilsvarende ordninger i Norge.Kulturministeren har levert et forslag til krisepakke for kultur, idrett og frivillighet, men vorvidt denne pakken bidrar til å minke eventbyråenes massive tap er fortsatt veldig usikkert, ifølge Sponsor- og Eventforeningen, da disse byråene og deres underleverandører i mange tilfeller faller mellom to stoler.

Permitteringer og kanselleringer

Sponsor- og Eventforeningens medlemmer består av sponsorer, sponsorobjekter og eventbyråer. Eventbyråene spesielt har allerede måttet permittere flesteparten av sine ansatte og kansellere eller flytte alle arrangementer. Mange risikerer å måtte legge ned om det ikke kommer krisepakker ganske raskt. Samme spås for sponsorobjekter som festivaler, organisasjoner og helårsarrangører.

− Vi spurte 100 av våre medlemmer og har fått 35 svar. Blant disse 35 er det avlyst 614 arrangementer, det er 380 utsettelser og et estimert tap på rett under 200 millioner før sommeren. Om man tenker at disse er representative for de resterende 65, så er det snakk om et tap på nærmere 1,2 milliarder for hele 2020, bare blant våre medlemmer, forteller daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen, Janette Haukland.

Bråstans gir store ringvirkninger

At arrangement- og eventbransjen sliter har ringvirkninger. Dette påvirker bransjer som artister, catering, lyd, lys, teknikk, scene, foredragsholdere, lokalutleie med flere. Eventbyråene har ikke bare selv mange ansatte, men holder også liv i mange andre bransjer.

− Vår industri har i de siste tre tiår vært preget av en enorm evne til omstilling, endring grunnet ytre påvirkning – og optimisme. Fra den 9. til 14. mars i år gikk hele vår industri med flere tusen ansatte, et nettverk av samarbeidspartnere, leverandører, hoteller, catering og et udefinert antall frilansere fra en relativt forutsigbar hverdag til bråstans. Ringvirkningene i skrivende stund er meget omfattende og vi står alle i et ras av permitteringer, avlysninger og utsettelser, legger Kristian Kirkvaag til. Kirkvaag er kreativ leder i Gyro AS og styremedlem i Sponsor- og Eventforeningen.

Etterlyser tiltak

Situasjonen er kritisk for Sponsor- og Eventforeningens mange medlemmer og deres ansatte. For å begrense skadene for arrangements- og eventbransjen, mener foreningen det er viktig at myndighetene sikrer at disse bedriftene unngår konkurser og oppsigelser.

− I en situasjon hvor landets myndigheter forsøker å kartlegge situasjonen, innføre tiltak som skal beskytte oss og ber oss om å ta vare på våre nærmeste, er det akkurat det vi gjør i Sponsor- og eventforeningen også. Så håper jeg av hele mitt hjerte at vi sammen kan bevare en bransje som hver dag bidrar til verdifulle opplevelser for voksne og barn på jobb, skole og fritid, sier Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør i Bygg Reis Deg AS og styreleder i Sponsor- og Eventforeningen