FN med opprop til verdens designere

FN vil ha designere og kreatørers hjelp til å stoppe spredningen av COVID-19 med bruk av veiledende visuell kommunikasjon.

96411 d3d89 original
UN Live, som er FNs fremtidige museum i København, har supplert en animasjon laget av designstudioet Justified som ledd i lansering av kampanjen.

FN har lansert en åpen konkurranse der de ber kreatører om å designe instruktive arbeider som på presist vis kommuniserer offentlig helseinformasjon, som et ledd i kampen om å «flate ut kurven» på koronavirus-pandemien.

Satsingen er initiert av FN gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO), og «The Global Call Out To Creatives» er en åpen brief som oppfordrer designere til å skape visuelt innhold som forklarer hva slags forhåndsregler folk kan ta for å senke tempoet på pandemien.

Vanlige regler gjelder ikke

Disse jobbene, enten det handler om grafiske løsninger, video eller annet, vil bli forhåndsgodkjent av Verdens Helseorganisasjon før distribusjon, for å unngå feilinformasjon.

– Dette er en enestående situasjon der de vanlige reglene ikke lenger gjelder, sier FNs generalsekretær, António Guterres. – Vi kan ikke ta i bruk de vanlige virkemidlene i uvanlige tider. Den kreative responsen er nødt til å være jevnbyrdig med krisens unike egenskaper, og omfanget på responsen må være jevnbyrdig med størrelsen på krisen, legger han til.

Seks «mini-briefer»

Kreatører og designere blir oppfordret til å tolke informasjonen som er supplert på FNs åpne brief hub på en morsom og engasjerende måte. FN skal jevnlig vurdere bidrag og lage en shortlist med de mest hensiksmessige jobbene, som blir presentert på en microsite som er åpen for alle.

Kampanjen skal særlig henvende seg til miljøer som fremdeles kan unngå eller minimere folks eksponering til viruset.

For å sikre at kommunikasjonen blir mest mulig effektiv, har FN snevret det ned til seks «mini-briefer» på områder de mener er mest essensielle. Disse fokuserer på personlig hygiene, fysisk distansering, symptomkjennskap, å være snill mot dine medmennesker, myte-knusing og oppfordringer om donasjoner.