– Noe unikt er i ferd med å skje innen designfaget i Øst-Afrika

Det forteller Morten Nesbakken i Design Without Borders (DwB), en organisasjon som fyller 20 i år. Nå er DwB klar med et forbedret og utvidet utgave av pilotprosjektet Design Fellowship, hvor afrikanske designere for første gang skal lære opp en ny generasjon lokale designere.

DWB Fellowship 2021
DwB Design Fellowship 2021.
Morten DWB
Morten Nesbakken, administrerende direktør i Design Withoout Borders og arbeidende styreformann DwB Uganda ltd.

Langvarig økonomisk vekst og sosial utvikling er avhengig av innovasjon og etablering av nye arbeidsplasser. Få ting driver innovasjon som designfaget, ifølge administrerende direktør Morten Nesbakken i Design Without Borders (DwB).

– I Øst-Afrika er det dessverre fortsatt store kunnskapshull og mangel på designere innen produkt- og servicedesign. Universitetene har ikke tilbud om profesjonsutdanning. Dette har DwB systematisk arbeidet for å endre, forteller han.

Afrikanske designere lærer opp en ny generasjon lokale designere

Stiftelsen DwB og DwB Africa er både en ideell stiftelse og et profesjonelt og selvdrevet designkontor i Kampala Uganda, som bygger på en sterk tro på at design og designere kan bidra til bedre liv for mennesker i kriseområder og lav og middels inntektsland. De siste fem årene har DwB derfor lært opp over 5000 ungdommer i menneskesentrisk design i Uganda gjennom forelesninger, studentkonkurranser og praksisplasser.

– Vi har etablert trainee-program og design clinics. I 2019 bestemte vi oss for å ta arbeidet et steg videre og lanserte pilotprosjektet «Design Fellowship». Etter Covid-19 er vi klar med et forbedret og utvidet Design Fellowship hvor afrikanske designere for første gang skal lære opp en ny generasjon lokale designere, forteller Nesbakken.

– På denne måten skaper vi hjelp til selvhjelp og skaper forutsetninger for at afrikanske designerne selv løser problemer og driver utviklingen av ny og innovativ design i Øst-Afrika.

Fellowship pilot

Design Fellowship går over en ni måneders periode og tar blant annet for seg tematikk som kontekstuell design, menneskesentrisk design, produkt- og servicedesign, etnografisk forskning, innovasjon og ledelse samt administrasjon og etikk.

DwB har en delt modell der konsulenttjenester og ideer er vanlige betalte tjenester, mens kompetanseutvikling og sosiale innovasjonsprosjekter er gjort på ideell basis. Det gir en kontekst som er meningsfull både profesjonelt og privat, mener Nesbakken.

– Vi arbeider med fantastiske prosjekter og vi har klart å skape en arbeidsplass for ni afrikanere, syv designere og to i stab. Du kan våkne hver dag og vite at det du gjør betyr noe i både stor og liten sammenheng, forteller han.

Vil utvikle Design Fellowship videre

– Vi tror at Fellowship programmet kan utgjøre en forskjell. Ferdigheter i og kunnskap om design er viktig for utviklingen i Afrika. I liten og stor skala kan det føre til løste problemer, forbedrede og utvikle nye produkter og tjenester, økt innovasjon, nye arbeidsplasser og bedre liv. Denne måten å løse utfordringene på kan skaleres verden rundt. DwB trenger støtte for å kunne fortsette arbeidet, oppfordrer Nesbakken.

Les mer og bli med

Les mer om Fellowship programmet og Design Without Borders på hjemmesiden til Design Without Borders.