Skrikende behov for flere lærlingplasser i byrå- og mediebransjen

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon (OSVK) oppfordrer flere virksomheter i byrå- og mediebransjen til å ta inn lærlinger.

Lærling

Ifølge OSVK er antallet elever som trenger en lærlingplass i den kreative bransjen er langt høyere enn det antallet lærlingplasser som er tilgjengelige ute i bedrift. Dette gjelder i alle fagområdene organisasjonen dekker, og alle som driver med medie, reklame, innholdsproduksjon, trykk, profileringsdesign eller har markedsavdelinger er gode lærebedrifter for den nye generasjonen av mediehåndverkerne.

– Vi opplever at veldig mange bedrifter i medie- og byråbransjen ikke er klar over at de kan ta inn lærlinger og at det generelt er lav kunnskap om hvor enkelt det er å få inn ivrige og lærevillige ungdommer rett fra skolebenken, sier Line Hverven som er daglig leder i Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon.

Hun mener at det å være lærebedrift er et viktig samfunnsansvar.

– I tillegg til å sørge for viktig arbeidskraft til sin egen bransje, så kan lærebedrifter være med på å forme utdanningsløpet og innholdet i disse fagene slik at lærlingene har den kompetansen som bransjen trenger når de er ferdig utdannet, sier Hverven.

Håper på flere lærlingeplasser

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon (OSVK) rekrutterer elever og studenter innen blant annet IT-utvikling, grafisk design, film og ulike former for innholdsproduksjon til å bli lærlinger i bedrifter, og følger opp og kvalitetssikrer lærlingprosessen underveis.

OSVK har en rekke bedrifter fra ulike deler av mediebransjen, som reklamebyråer, aviser, webbyråer, grafiske bedrifter, filmselskaper og inhouse-avdelinger, som medlemmer. Nå håper de at flere virksomheter i byrå- og mediebransjen, samt andre virksomheter som trenger kreative hoder i ulike funksjoner, vil få på plass lærlinger.

– Det kan også være en fordel å ha dette på plass for byråer og kreative miljøer som har planer om å levere på offentlige anbud, for der er hovedregelen at et kriteriet for å bli valgt er at man er godkjent lærebedrift og har lærling, sier Hverven.

Pravda-sjefen: Veldig verdt det

– Da vi tok inn vår første lærling i 2014 så var nok det en av de største og beste avgjørelsene jeg har tatt for Pravda, sier daglig leder Erik Schøien i Pravda.

Han forteller at når Pravda har fortsatt å rekruttere lærlinger frem til i dag så er det fordi det er «så veldig verdt det».

– De tilfører arbeidskraft, bidrar i produksjonen og har en positiv påvirkning på arbeidsmiljøet og kulturen vår. Dessuten føles det bra å bidra til unge menneskers utdanningsløp. Og selv om det er litt å sette seg inn i og et ansvar, så gir det så mye mer tilbake enn det man må ofre selv.

– Som bedrift så bør man ta samfunnsansvar

Schøien tror grunnen til at det er lite utbredt blant virksomheter innenfor kreative bransjer å ta inn lærlinger er at bransjekolleger ikke vet om muligheten. Han mener at det å være lærebedrift er et viktig samfunnsansvar.

– Som bedrift så bør man ta samfunnsansvar. For vår del har det vært viktig hele veien. Vi gjør pro bono-prosjekter for veldedige organisasjoner og så tar vi inn lærlinger – det er vår måte å ta samfunnsansvar på.

Les mer om å bli lærerbedrift på nettsidene til OSVK.