Minnesota Agency ansetter strategisk merkevarekonsulent

Minnesota starter året med å ansette Jan Willy Skjølberg som strategisk merkevarekonsulent. Han kommer fra stillingen som Brand Consultant i Kind og Branch Manager for Kinds kontor i Oslo.

751 A1856
Jan Willy Skjølberg foran Tostrupgården i Oslo sentrum, hvor hans nye arbeidsplass ligger. Foto: Minnesota Agency

Utviklingen og forvaltning av merkevaren er det viktigste arbeidet som gjøres for en virksomhet, mener den nye merkevareeksperten i Minnesota Agency. Det er i denne prosessen at den holistiske og langsiktige strategien for merkets ambisjoner, narrativ, visjoner, posisjoner og mening skapes, fremholder han.– Altfor ofte har jeg sett merkevarer som aldri evner å ta ut sitt iboende vekstpotensial, sier Jan Willy Skjølberg. – Dessverre handler det ofte om at ledelsen ikke tenker på virksomheten sin som en merkevare. For å få til det, må den driftes, posisjoneres, kommuniseres og presenteres som en merkevare. Det er akkurat dette jeg skal bruke mye av tiden min på. Og endre hvordan virksomheten tenker om seg selv.

Vil skape vekst gjennom utvikling av merkevare

– Med ansettelsen av Jan Willy falt en meget viktig brikke på plass for vår strategi fremover. Hans unike erfaring fra strategisk og kreativ merkevareutvikling vil styrke kvaliteten av vår leveranse ytterligere. Dette gjelder både for oss, våre kunder i Norge og vår kommende satsning i USA, sier Christina Øverland Engelsen, byråleder i Minnesota.