Superduo fra Hyper til TRY Apt

I august flyttet Knut Sverre og Eirik Eikås fra Hyper til TRY Apt. På kort tid har de rukket å få godt fotfeste og blir omtalt internt som den nye superduoen.

Teamtil Tr Y
Eirik Eikås, Christian Braathen og Knut Sverre. Foto: TRY Apt

Knut Sverre er strategisk rådgiver, Eirik Eikås har rollen som teknisk prosjektleder og tech lead i TRY Apts fagområde, Creative Tech.

– De viktigste oppgavene mine er å ha et overordnet ansvar for helheten i leveransene basert på innsikt, strategi og innovativ bruk av teknologi i formidlingen. Jeg har også erfart at min bakgrunn som regissør og kreatør har kommet godt med i de prosjektene jeg har vært en del av, sier Sverre.

Knut har ni års erfaring som rådgiver i Hyper, hvor han ledet flere av byråets største digitale utviklingsprosjekter, prosjekter innen merkevarebygging, strategisk kommunikasjon og tjenesteutvikling, samt skreddersydde interaktive kompetanse og opplæringsløsninger for Norges Bank, Stortinget og LO & NHO. Sistnevnte prosjekter følger nå duoen fra Hyper til TRY Apt.

– At disse prosjektene og kundene ønsker å følge oss fra et byrå til et annet vitner vel om at vi har gjort noe riktig, skyter Eirik Eikås inn.

Eikås har fire års erfaring fra Hyper, sist som leder for teknologiavdelingen og har vært teknisk prosjektleder og ansvarlig for prosesser og systemer i prosjektene som nå følger duoen.

– Når prosjekter blir så store som de oppdragene vi har løst for Stortinget og Norges Bank er det viktig å både ha overblikk, og samtidig kjenne detaljene. Jeg tror vi har en stor fordel av å selv være fagpersoner når vi leder denne typen prosjekter. Det er først da vi evner å konvertere store kreative konsepter og ideer til bunnsolide tekniske løsninger i høyt tempo med tid og budsjett i behold, forteller Eikås.

Søker alltid et narrativ

– Regissøren i meg søker alltid etter et sterkt narrativ vi deretter kan legge lag på lag med virkemidler på toppen av for å engasjere og involvere publikum formidlingen. For meg er det nettopp muligheten å jobbe med dette sammen med Norges desidert beste kreatører, kreative teknologer, produsenter og designere som gjør TRY Apt og satsingen på Creative Tech til det perfekte sted for Erik og meg, legger Sverre til.

I tillegg til å lede prosjekter for Norges Bank, Stortinget og NHO/LO er det også Knut og Eirik som er ansvarlige for det nylig omtalte prestisjeprosjektet for Forsvarets Høgskole der offiserer skal ta i bruk simuleringstrening i VR for bedre å kunne beskytte sivile i væpnet konflikt. Et prosjekt som også ble omtalt av statminister Jonas Gahr Støre i FNs Sikkerhetsråd i januar.

Hadde skutt gullfuglen

Daglig leder i TRY Apt, Christian Braathen, forteller at han jaktet på både rådgivere og tekniske ledere til sitt team, og da han fant begge deler i samme team, følte at han hadde skutt gullfuglen. Og at han i ettertid fikk rett.

– Vi er svært fornøyd med ansettelsen, sier han. – Knut og Eirik bidrar med nye tanker, nye visjoner og en faglig teknisk tyngde i prossessledelse som er i verdensklasse. De er også viktige brikker i vårt satsingsområde Creative Tech, der vi jobber i grenseland teknologi, kreativitet og design, avslutter han.