Kapitalgapet

Sendt inn av
TRY
Kunde
DNB
Medieplassering
Ekstra magasin distribuert med Kapital 400
Selv om Norge er kåret til verdens mest likestilte land, er vi langt fra økonomisk likestilte. I fjor gikk 80% av alt aksjeutbytte til menn, og hadde vi hatt likelønn i dag, ville menn fortsatt tjent 53 milliarder mer enn kvinner. Debatten har lenge handlet om lønn, men det er hva menn og kvinner gjør, eller ikke gjør, med pengene sine som utgjør den store forskjellen. Med samfunnsansvaret av å være Norges største bank, ønsket DNB å starte en viktig samtale rundt økonomisk likestilling og kvinnelig eierskap, og gjennom det få flere kvinner til å investere. Som en del av lanseringskampanjen inngikk DNB et samarbeid med magasinet Kapital. Da abonnentene fikk den årlige listen over Norges 400 rikeste hjem i postkassa, fulgte det med et ekstra magasin fra DNB. «Kapitalgapet» viste den samme listen – men uten alle menn. Magasinene ble også distribuert rygg mot rygg ut i butikk, slik at både journalister, politikere og folk flest kunne se den samme listen fra to ulike perspektiver. DM’en fikk massiv omtale og førte blant annet til en debatt på NRK. Kapitalgapet var en sterk bidragsyter til at DNB for alvor fikk satt tematikken på dagsorden.

Bidragsytere

 • Kim Jensen
  Musikk
 • TRY
  Reklamebyrå
 • Caroline Riis
  Annet (må beskrives)
 • Kristina Skogen Tangeraas
  Konsulent
 • Eirik Sørensen
  Annet (må beskrives)
 • Ingrid Linjordet
  Prosjektleder
 • Katharina Sinding-Larsen Fries
  Prosjektleder
 • Lene Vintervoll
  Annet (må beskrives)
 • Jeppe Gjesti
  Grafisk Design
 • Anette Finnanger
  Annet (må beskrives)
 • Andreas Roel Vevle
  Producer
 • TRY APT
  Produksjonsbyrå
 • Alexander Krill
  Annet (må beskrives)
 • Anne Birgitte Nesse
  Grafisk Design
 • Karen Vaksdal Madsen
  Producer
 • Johanne Radford
  Annet (må beskrives)
 • Kim Holm
  Annet (må beskrives)
 • Morten Holte Hanssen
  Regissør
 • TRY Film
  Produksjonsbyrå
 • Elisabeth Garden Danielsen
  Producer
 • Marius Vesteraa
  Filmfotograf
 • Marcus Sand Hukkelås
  Regissør
 • Marius Egeland
  Annet (må beskrives)
 • Aina Lemoen Lunde
  Ansvarlig hos kunde
 • Mette Olsen
  Ansvarlig hos kunde
 • Pia Svärd
  Ansvarlig hos kunde
 • Richard Kristoffersen
  Annet (må beskrives)
 • Gretha Nicolaysen
  Annet (må beskrives)