Mega parents - superhelter møter også hverdagen

48068 ffb04 original
48071 afe66 original
48074 ec0cf original
48077 cd4ce original
Sendt inn av
Trigger Oslo
Kunde
Familievernet / Bufdir
Familievernet er en gratis, nasjonal tjeneste for familier som trenger litt ekstra støtte og hjelp i hverdagen. På tross av navnet er det ingen kobling mellom Familievernet og Barnevernet, og tjenesten krever heller ingen henvisning. For å øke kjennskapen til Familievernet, og særlig da blant menn, som før kampanjen engasjerte seg lite i Familievernets kommunikasjon (22%), tok vi utgangspunkt i de fleste foreldres ønske om å være superforeldre for barna sine. Vi introduserte det animerte universet «Mega parents», med helter inspirert av karakterer fra målgruppens egen barndom. I en SoMe-animasjonsfilm lot vi handlingen skli over i en situasjon mange foreldre kan kjenne seg igjen i. Slik fanget vi målgruppens interesse før vi viste hvordan foreldrenes konflikter kan påvirke barna, og at Familievernet bidrar med løsninger. Med det animerte grepet ufarliggjorde vi Familievernet for å senke terskelen for å ta kontakt. De dysfunksjonelle superheltene ble i tillegg tatt ut i tegnede FB-poster, i ulike situasjoner som Familievernet kan hjelpe til med å løse. Resultater: 56% menn som engasjerte seg i kommunikasjonen (over en dobling fra 22%). 108% økning av Familievernets følgere på Facebook. Rekord i antall henvendelser til Familievernet.

Bidragsytere

 • Anne Cathrine Fischer
  Ansvarlig hos kunde
 • Lene Lyck Fasting
  Konsulent
 • Bjørnar Flyum
  Kreativ leder
 • Eystein Norderval
  Annet (må beskrives)
 • Astri Natvik
  Prosjektleder
 • Jannecke Nordskog
  Annet (må beskrives)
 • Ina Stavrum
  Annet (må beskrives)
 • Helene Svabø
  Annet (må beskrives)
 • Trigger Oslo
  Annet (må beskrives)
 • Kenneth Karlstad
  Regissør
 • Jakob Thommessen
  Annet (må beskrives)
 • Maren Gjerdrum Haugen
  Annet (må beskrives)
 • Ole Magnus Saxegård
  Annet (må beskrives)
 • James Martin
  Annet (må beskrives)
 • Bjarne Anmarkrud
  Annet (må beskrives)
 • Julien Alary
  Annet (må beskrives)
 • Focus Film
  Annet (må beskrives)
 • Kjetil Røst Nilsen
  Annet (må beskrives)
 • Robin Barstow
  Annet (må beskrives)
 • Verdens sterkeste mann
  Lyd
 • Verdens sterkeste mann
  Musikk
 • Kristian Engelsen
  Filmfotograf
 • Katinka Lotherington
  Annet (må beskrives)
 • Ola Austad
  Annet (må beskrives)
 • Heidi Hygen
  Annet (må beskrives)
 • Atle Holtan
  Annet (må beskrives)
 • Daniel Atkinson
  Lys
 • Cecilie DeLange
  Scenograf
 • Filmassistentene
  Annet (må beskrives)
 • Storyline
  Annet (må beskrives)
 • Dagslys
  Annet (må beskrives)
 • Animasjonsdepartmentet
  Produksjonsbyrå
 • Filmdepartementet
  Produksjonsbyrå