Vil fjerne skjult reklame på sosiale medier

Forbrukerombudet og Medietilsynet har kommet med nye veiledninger for hvordan alle som legger ut reklame i sosiale medier kan holde seg innenfor loven. Målet er at barn og unge skal slippe å bli lurt av skjult reklame.

85430 a7069 original

Barn og unge blir utsatt for mye reklame i sosiale medier. En stor del av reklamen formidles via influencere via blogger, Instagram og YouTube, som får betalt for å promotere produkter eller tjenester på plattformene sine.

All reklame skal merkes som reklame, også i sosiale medier. Men selv om mange av aktørene er kjent med reglene, slurves det fortsatt mye, og slett ikke alle følger loven. En kartlegging Forbrukerombudet gjennomførte høsten 2016 blant 20 av landets største sosiale medier-profiler viste at fire av fem av reklameinnleggene de delte på blogg, Instagram, Facebook og Snapchat enten manglet merking eller var mangelfullt merket som reklame.

Liten skrift og uklare begreper

– Hovedproblemet er at mange bruker uklare begreper eller merker med for liten skrift slik at det er vanskelig for leseren å skjønne at det er reklame de ser. Vi ser også at reklameinnleggene ikke blir merket når de deles fra ett sosialt medium til et annet, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til eget nettsted.

Tendensen er den samme på YouTube og andre videodelingstjenester.

– Medietilsynets kartlegging viser at mange av de som legger ut videoinnhold gjør noe når det gjelder merking, men på svært forskjellige måter og med begreper som kan være misvisende og vanskelig å forstå, sier områdedirektør Gudbrand Guthus i Medietilsynet.

Unge følgere

Begge understreker at mange av aktørene har unge følgere, og at god og tydelig merking derfor er ekstra viktig.

De nye veiledningene gir flere konkrete eksempler på hva som skal merkes som reklame og hvordan man skal merke.

Representanter fra United Influencers, United screens, Anti, Adlink Media, Nordic Screens, Splay og Blogg.no/Nettavisen har bidratt med innspill underveis.

– Nettverkene er tydelige på at de ønsker å følge loven, og har gitt oss viktige og nyttige innspill. Vi håper at de nå vil bidra til at reglene følges av deres sosiale medier-profiler, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Følger opp med tilsyn

Forbrukerombudet og Medietilsynet forventer at retningslinjene blir fulgt, og vil følge opp med kontroller i tiden som kommer. Hvis reglene ikke blir fulgt kan aktørene bli møtt med økonomiske sanksjoner.

Les kronikken som forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth og områdedirektør i Medietilsynet Gudbrand Guthus har skrevet i forbindelse med de nye reglene: Reklame er en ærlig sak – men husk å merke!