100-åring med ny profil

Norges Rederiforbund markerer 100-årsdagen med ny visuell profil signert Neue Design Studio

18859 d8a0c original

Våre sjøfarende, på verdenshavene og langs vår langstrakte kyst, har til enhver tid kunnet speide mot horisonten og sette seg nye mål, sier administrerende direktør Sturla Henriksen.

I etterkant av forbundets strategiprosess fikk Neue Design Studio oppgaven med å utarbeide en ny visuell identitet med bakgrunn i et ønske om å ha en solid profil som tydeliggjør de mål og strategier Rederiforbundet ønsker å gjennomføre.

Det har ikke vært jakten på en ny logo som har vært drivkraften for oss, men et ønske om en helhetlig tilnærming til hvordan Norges Rederiforbund og våre medlemmer skal fremstå og fremstilles visuelt. Ny logo er et element i dette sammen med web, bilder, film og diverse trykt materiale. Det nye symbolet baserer seg på ideen om horisonten som et ikonisk bilde på stedet der verdiskapingen til forbundets medlemmer foregår, sier Henriksen.

Et globalt fellesskap. Symbolets form er generisk, men for Norges Rederiforbund symboliserer horisonten helt bestemte mål og verdier. Fremfor alt det globale fellesskapet man har på sjøen, uavhengig av hvilket hav du befinner deg på, uavhengig av destinasjon og uavhengig av nasjonalitet. Horisonten understreker også Norges Rederiforbund sin rolle som en fremtidsrettet og internasjonal aktør, sier daglig leder i Neue, Gørill Kvamme Nygaard.

Løsningen med å sammenstille norsk og engelsk språkform i navnetrekket er både en forenkling og en tydeliggjøring. Den er samtidig svar på en av utfordringene som lå i oppgaven; diskusjonen om hva organisasjonen kalles og hvordan dette best kan uttrykkes i en global hverdag.

Kunde: Norges Rederiforbund
Byrå: Neue Design Studio www.neue.no
Animasjon: Toxic
Musikk: Pål Nyhus/Knut Sævik