170 År

SR-BANK 170 år Vi markerer bankens 170 års jubileum med å fortelle viktige historier om møtet mellom banken og kundene

1385 35266 original
1991 7c49d original
2399 d2c54 original
2955 2f829 original
3888 2c0ca original

SR-BANK 170 år
Vi markerer bankens 170 års jubileum med å fortelle viktige historier om møtet mellom banken og kundene. Tidslinjen er hele bankens historie, og vi går inn på dokumenterte høydepunkter i denne historien. Både for enkeltmennesker, bedrifter og samfunn. Kampanjen kan du se både i annonser og på film. Men som den spreke 170-åringen banken er, er vi også aktive på de sosiale mediene. Sjekk facebook, twitter og youtube. Vi er der også, med gode historier.

Konsept-erklæring
170 år betyr ingenting hvis de ikke er fylt med mening.
Og meningen er dagen i dag. Erfaring, historie og tradisjon har gitt oss styrke til nytenking, vekst og vilje. Slik har 170 år lagt grunnlaget for også å være her i morgen.Involverte byråer

Apriil profilbilde 1

Apriil procontra