Aldersvennlig Norge og Dinamo planlegger alderdommen

Kampanjen er et løp som skal gå over flere år på ulike flater for å sette et positivt fokus på å planlegge for et godt liv – hele livet.

Alders

Vi blir stadig flere eldre og friskere. Og vi må i større grad enn før ta ansvar for å tilrettelegge vår egen alderdom. Målgruppen for kampanjen er de mellom 54 og 65 år. De tenker ikke på seg selv som eldre, og mange utsetter eller fortrenger planleggingen av den fasen i livet de er på vei inn i de neste årene.

– Folks forventninger til egen alderdom er på noen områder overvurderte i forhold til hva det offentlige kan levere på. Derfor er det viktig å skape refleksjon rundt hva vi bør tenke litt over og planlegge for mens det enda er tid til å gjøre noen valg, sier Ingrid Køhler Knutsen, prosjektleder Program for et aldersvennlig Norge i Helsedirektoratet.

Artikkelen forsetter under filmen.

Kampanjen er utviklet i samarbeid med Dinamo.

– Vi prøver å sette et positivt fortegn på problemstillingen. Det er nok av negative scenarioer hver uke, enten i media eller i reklame om dårlig økonomi, dårlig helse og alle de farene som ligger foran oss i årene som kommer, sier Ivar Vereide, strategisk rådgiver og tekstforfatter i Dinamo.

– Kjernebudskapet bygger på et paradoks de fleste vil kunne si seg enig i. Vi legger planer hver dag gjennom hele livet, men sjelden for selve livet.

Nett gjengenvedfossen 254x298
Nett Kaptein 254x298
Nett påskepå Dovre 254x298
Nett taketlegges 254x298

Kampanjen består av filmer og annonser, som ser tilbake på gode minner de fleste vil kjenne seg igjen i, og linker til en nettside som er en redaksjonell plattform hvor det skal utvikles ulikt innhold de neste årene på hovedtemaene Bosted, Levevaner og Sosialt liv.

Se filmen og artikler på www.planleggelitt.no.

Andre involverte

I

Ingrid Køhler Knutsen

Prosjektleder, Aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet

W

Wenche Halsen

Strategisk rådgiver, Aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet

F

Fredrick Tønsvoll Mortvedt

Konsulent, Aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet