Arbeiderpartiet har utviklet politisk spill

Spillet «Privilegium» viser hvor skjevt samfunnet kan bli dersom vi ikke har en politikk som utjevner forskjeller.

Arbeiderpartiet har utviklet et eget brettspill som setter fokus på hvordan urettferdige forskjeller kan slå ut i samfunnet.

– Ulikhetsdebatten kan fort bli en teoretisk debatt. Gjennom spillet «Privilegium» får vi vist hvor skjevt samfunnet kan bli dersom vi ikke har en politikk som utjevner forskjeller, sier Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Ingrid Langerud.

– Kampen mot økt ulikhet i samfunnet er noe nå «alle» er opptatt av. Selv Høyre og Frp sier jo at de er opptatt av å bekjempe ulikhet mellom folk, samtidig som de samme partiene bruker de store pengene på skattekutt som øker forskjellene i samfunnet. Dette bidrar til å tilsløre hvor alvorlig ulikhet er som samfunnsproblem, fortsetter Langerud.

Spillet er utviklet i samarbeid med TRY og med kreatørene Ester Hjellum og Jørgen Bøhle Bakke i spissen.

– Vi har utviklet et spill basert på sosiale forskjeller og latt flere grupper barn teste spillet. Deltakerne får utdelt forskjellige spillkarakterer som illustrerer hvor ulikt utgangspunkt personer i reelle livssituasjoner kan ha. I tillegg tar spillet for seg geografiske eksempler på tvers av hele landet, sier Bøhle Bakke.

– Det å bruke sosiale eksperimenter og spill for å få frem urettferdighet er et effektivt grep som er brukt tidligere i Norge og utlandet og som vi vet engasjerer. Vi tok dette videre ved å utvikle et eget fysisk spill som er testet av en gruppe barn og som skal benyttes videre i valgkampen, sier Ingrid Langerud.

– Det kuleste med prosjektet, var hvor godt ungene likte spillet da vi testet det, sier Bøhle Bakke.

Eksperimentet ble vist på Arbeiderpartiets landsmøte og lanseres nå i digitale flater som del av en større kampanje på ulikhet, hvor partiet ønsker fokus på hvordan ulikhet og skjevfordeling påvirker folks hverdag og muligheter.