Årsrapport for Stingray

Stingray utvikler intelligent havbruksteknologi. Avlusning med laser er en miljøvennlig og kontinuerlig behandling av lakselus med overvåking av merden 24/7. Systemet rapporterer i tillegg helsetilstand og vekstutvikling som gir oppdretter bedre drift og lønnsomhet. Stingray er med på å redusere mistrivsel og dødelighet og øke mengde og kvalitet på sjømat for oppdrettsnæringen.

01 stingray highligts 1400x788
02 stingray klokere høsting fra havet 1400x788
03 stingray team stingray 1400x788