Bærekraftstrategi for Texcon

Suburbia har siden sommeren 2021 hjulpet Texcon med sin bærekraftstrategi.

Texcon Bærekraftstrategi 1080x1080 2

Texcon er Norges største innkjøpssamarbeid for frittstående motebutikker. Mange av butikkene er kommet langt i sitt bærekraftarbeid, men Texcon hadde behov for å utmeisle en samlet strategi for samarbeidet. Dette er krevende siden Texcon er tuftet på frivillighet.

Nå er strategien besluttet. En av de viktigste føringene er å unngå grønnvasking. Texcon ønsker å være transparente og konkrete og ikke å love mer enn de kan holde.

Du kan lese mer om strategien her https://www.texcon.no/ukategor...

Involverte byråer

Logo Suburbia 223x223

Suburbia