Bare Egil har mistet noe!

Slik går det når Dinamo, Gjensidige og Bare Egil snakker til de unge om forsikring.

18322 9411b original