Bevegelig og levende visuell profil

HyperRedink har blitt til Hyper og fått ny visuell identitet som gjenspeiler posisjon, arbeidsmetodikk og «Kreativitet som virker».

For to år siden ble det kreative tech-selskapet Hyper og innholdsbyrået Redink slått sammen til HyperRedink.

– Vi valgte å beholde begge navn en stund, men det var aldri meningen at dette skulle bli en varig løsning, sier byråleder i Hyper, Henriette Leikanger. – For oss ble Hyper et naturlig navnevalg, men vi har forandret på langt mer enn bare navnet. Vi har en klar strategi for hva vi skal være fremover. Nye Hyper har smeltet sammen fagmiljøene for reklame og innholdsmarkedsføring og utviklet en helt ny arbeidsmetodikk. Vi skal levere kreativitet som virker og være en utfordrer til de etablerte, forteller Leikanger.

– Hyper er et spennende byrå med mange fagfelt i symbiose, og den nye visuelle identiteten måtte derfor speile både faglig vekt og versatilitet, forteller markedssjef i Hyper, Kathrin Myrvang. – Med det som bakteppe måtte vi utvikle en profil som var både energisk, leken og dynamisk – og som stemmer med våre verdier «på, med, foran og litt på siden». Og det har vi absolutt fått nå, mener hun.

Profilen ble utviklet av Hypers designavdeling i samarbeid med Uniform.

– Når man jobber med egen identitet tror vi det er smart å ha med noen som kan se ting fra et annet ståsted og sette spørsmåltegn ved oppleste og vedtatte sannheter, sier designfagleder i Hyper, Heidi Lagerløv. – Det er utfordrende å se seg selv utenfra og sikre en objektiv prosess, så samarbeidet med Uniform sørget for perspektiver og løsrivelse fra gamle tanker og idéer. Uniform har svært gode identitetsprosesser og ble en viktig sparringspartner i det visuelle identitetsarbeidet, forteller Lagerløv.

Casefilm.

Lekne elementer

Den nye visuelle identiteten til Hyper gjenspeiler de mange fagfeltene og den unike arbeidsmetodikken. Formene og den valgte typografien viser hvordan Hyper jobber: et trygt og kompetansetungt utgangspunkt, men samtidig smidig, kreativ og lekent.

– Logoen vår er dynamisk og fleksibel og er laget for å kunne justeres og videreutvikles, forteller Lagerløv. – Vi skapte både en hovedlogo og et sett med logovarianter med utgangspunkt i at innholdet i grunnprofilen vår ligger fast, mens måten den tas ut på kan varieres. Logoen er bevegelig og levende. Den skal ikke bare kunne bevege og snu på seg, men regelrett forme seg etter universet den til enhver tid forholder seg til, forteller hun. – Vi skal tenke nytt og pushe grenser, og profilen vår skal gi assosiasjoner til annerledestenkning, åpenhet og nysgjerrighet.

Strategisk fargevalg

Fargene gjenspeiler Hypers verdier, og er basert på innsikt om hva som er betydningen deres, hvilke assosiasjoner de gir og hva de trigger i oss. Fargene skal spille sammen og gi et mentalt bilde av verdier og holdning. Samlet utgjør fargepaletten en visuell oppsummering av både historien og Hypers nye posisjon og metodikk. Lysegrønn, lilla og petroleum kombinert med lys gul skal gi en frisk og vital men samtidig vennlig palett. Den fremstår moderne og oppleves mer digital enn organisk. Lysegrønn og lilla er dristige og sterke farger, mens lysegul og dyp blågrønn er mer dempede og tillitsskapende farger som passer i formelle sammenhenger.

Karusell 1 Hyper logo
Karusell 3 Hyper ikoner
Karusell 4 Hyper So Me
Karusell 5 Hyper notatbok
Karusell 6 Hyper flasker
Karusell 7 Hyper tote

Fra statisk til levende

Når det gjelder animasjon og bevegelse i profilen, var målet å finne grep som var effektive og samtidig så ukompliserte at de kunne brukes gjennomgående på logo, navnetrekk, typografi, ikoner og enkle grafiske former på alle digitale flater.

– Grepet ble å ta tak i den horisontale forskyvningen som er definert i logoen. Et stramt og konsist bevegelsesmønster i raske horisontale og vertikale «rykk», er med på å gi merkevaren et solid og ryddig inntrykk, mener motion-designer i Hyper, Ronald Kabicek.

Hyperprofil 002x
På bildet fra venstre: Ronald Kabicek, Heidi Lagerløv, Cathrine Pangopoulos, Henriette Leikanger og Kathrin Myrvang.