Bleed står bak Kulturrådets nye visuelle identitet

Kulturrådet, en av landets sentrale institusjoner i utviklingen av norsk kunst og kulturliv, har fått ny identitet, signert Bleed.

Bleed Kulturrådet design 3
Bleed Kulturrådet design 4
Bleed Kulturrådet design 5

Målet var å videreutvikle den eksisterende identiteten og bygge en helhetlig profil med et tydelig system for visuelle uttak på tvers av Kulturrådets mange oppgaver og ansvarsområder.

– Vi ble utfordret til å systematisere de forskjellige møtene med Kulturrådet. Med sine mange fond og mandater, ønsket vi å knytte alt tettere til Kulturrådet som overordnet avsender. Ved å bruke Kulturrådets ‘K’ som nav, etablerte vi et hierarki samtidig som det inspirerte en rekke visuelle idéer knyttet til bevegelse, sier senior designer i Bleed, William Stormdal.

Norsk kulturråd har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Den nye identiteten forener Kulturrådets mange oppgaver på en måte som sikrer helhet, tydelighet på tvers, samtidig som det er ivaretar autonomien til de tre kollegiale organene, er fleksibelt og skalerbart.

– Målet med vår nye visuelle profil er at Kulturrådet skal fremstå som en helhetlig og tydelig aktør i kunst- og kultursektoren. Bleed har tolket dette oppdraget på en kreativ og god måte, og gjennom et tett samarbeid med våre fagfolk har vi fått et resultat vi alle kan være stolte av, sier Annelene Foss Svingen, kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet.

Kulturrådets logo og visuelle profil ble sist utviklet i 2012, da også av Bleed.

– For oss som selv er fagfolk i kultursektoren, er Kulturrådet en drømmekunde. De utfordrer oss til å skape design som ikke bare er kommunikasjonsfaglig sterkt, men også håndverksmessig interessant og nyskapende. Det har vært en spennende prosess, med et resultat vi er stolte av, sier kreativ leder i Bleed, Svein Haakon Lia.

Involverte byråer

90284 22fa4 original
Bleed
M

Marie Steen

prosjektleder

C

Christoffer Nøkleby

Strategi