Bli født på ny

Hvordan ville livet ditt sett ut om du ble født i et av landene som mottar bistand fra Norge hvert år?

47380 b69c1 original
47377 cb0bd original
47425 63bc3 original

Norge gir hvert år 1 prosent av statsbudsjettet i bistand, i 2013 var det rundt 30 milliarder kroner. Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) er etaten som skal kvalitetssikre norsk bistand, og er underlagt Utenriksdepartementet.

Utfordringen

En av Norads oppgaver er å kommunisere med brede grupper i det norske samfunnet om resultater av norsk bistand. Flere og flere er positive til norsk bistand, men stadig færre tror at det gir resultater. Utfordringen er å få brukerens oppmerksomhet og skape lyst til å lære mer om bistand. For å bedre på dette ønsket Norad hjelp til å lage en digital kunnskapskampanje på ungdommens premissser.

Løsningen

Høsten 2013 bisto Dekode og Gambit HK Norad med utviklingen og gjennomføringen av en nettbasert opplevelse kalt «Bli født på ny». Aktiviteten var en videreføring av fjorårets konkurranse med samme navn.

«Bli født på ny» er en kampanje hvor målet er at besøkende skal undre, lese, stoppe opp og tenke gjennom hvor heldige vi er som er født i Norge. Hvordan kunne vi, i løpet av et lite minutt, nå folk på et personlig plan?

Kampanjesiden tar utgangspunkt i at man logger inn med Facebook eller registreringsskjema, som deretter gir mulighet til å hente basisinformasjon som navn, fødselsdato, kjønn og bilde. Ditt «nye liv» vises som en tidslinje, inspirert av Facebook, noe som gir brukerene en visuell ramme og referanse som de enkelt kan forholde seg til.

Tidslinjen gir mulighet til å blande tyngre innhold om bistand, med mer populærkulturelle referanser. Etternavnet ditt blir byttet ut og du får et nytt fødested. Du får delt ulike meninger om hva du gjør, og lenker med info om landet. Bilder blir hentet fra Instagram, og blant annet musikkvideoer med den mest populære artisten fra landet. Du kan havne i 38 forskjellige land, og innholdet som blir presentert er bestemt på bakgrunn av kjønn og alder.

Du kan også se de nye livene til Facebook-vennene dine, og dele livet ditt med andre. I tillegg var et av hovedmålene med denne kampanjesiden å trekke folk over i kunnskapskonkurransen NM i Bistand.

Resultat

Kampanjen har fått mye oppmerksomhet, mange delinger og flere presseoppslag på TV, radio og i aviser. Siden lanseringen har «Bli født på ny» har 170.000 profiler blitt opprettet.

I tillegg vant kampanjen Gold og Diamond i prestisjetunge SABRE Awards. Gold SABRE Awards tildeles de beste arbeidene innenfor ulike tjeneste- og fagområder. Norad-kampanjen vant prisen «beste digitale kampanje» i kategori for Digitale og sosiale medier. Diamond SABRE Awards ble vunnet i kategorien The SABRE Award for Superior Achievement in Reputation Management, den mest høythengende utmerkelsen.