Brøøøl for klimaet!

Fire unge klimaforkjempere kastet seg inn i arbeidet om å sette klima på dagsorden hos politikerne våre. Og det skal de gjøre med et skikkelig brøl!

92995 22675 original
92990 78d64 original
92988 1182a original
92991 98e71 original
92992 9982a original
92993 d6cc2 original
92994 708ae original

Som Europas miljøhovedstad, har Oslo vist engasjement og handling i alle år. Nå har fire unge klimaforkjempere kastet seg inn i det knallharde arbeidet om å sette klima på dagsorden hos politikerne våre.

– Klimabrølet er en viktig markering av alvoret i klimaendringene, og en støtte til omfattende, nasjonale klimatiltak. Både tema, måten den er formulert på og det smittsomme engasjementet av Even, Jon-Kristian, Lene og Nora, som utgjør styret i foreningen Klimabrølet, har umiddelbart satt fyr på oss i Designit. Hos oss var det ingen tvil om at vi skulle bidra til saken ved å gi brølet en viktig visuell stemme, sier Francesco Volpi, lead designer for Brand Experience hos Designit Oslo.

– Målet har vært å skape et sterkt, men enkelt visuelt system, som både kunne være et fleksibelt springbrett for innholdet og samtidig engasjere en bred målgruppe gjennom sin positive personlighet, legger Volpi til.

Må vekke følelser

Ifølge Even Nord Rydning i Klimabrølet er det viktig å balansere alvoret i klimasituasjonen vi befinner oss i med en følelse av oppstemthet og glede, når man jobber med å finne Klimabrølets visuelle uttrykk,

– Dette er viktig, fordi vi vet at vi må spille på positive følelser for å engasjere også den tause majoritetavsofasitteren, småbarnsfamilien, kapitalforvalteren osv som nærer følelser av ubehag når hun/han tenker på klimaendringer, men som ikke gjør så mye med det, sier Rydningen.

Det skulle være mulig å lage egne versjoner av Klimabrølet-logoen, men samtidig beholde den visuelle tilhørigheten til Klimabrølet-bevegelsen og på denne måten markedsføre og forsterke saken.

Med dette som premiss valgte vi noen få typografiske komponenter som skulle være skalerbare og fortsatt gjenkjennelige. Samtidig ville vi uttrykke «brølet» ved å bruke typografi også som illustrativt element i et lite sett av typografiske illustrasjoner.

Styrket med illustrasjon

For en mer levende og fargerik tolking av innholdet, som kontrast til det sorte og hvite typografiske elementet, kom ideen om å engasjere illustratøren Sandra Blikås, via illustrasjonsagenturet byHands.

– Det var naturlig for meg å vinkle oppgaven mot noe mer organisk, da veldig konkrete elementer fort kan bli begrensende og ekskluderende, sier Blikås.

– Da Designit spurte om vi ville bidra med en illustrasjon til Klimabrølet var det lett å si ja. Klimasaken er vår tids viktigste sak, legger illustrasjonsagent Ida Lund Bjørnsen til.

Fakta om Klimabrølet

– Det er alvor nå: vi har 12 år på å redusere klimagassutslippene med 50 prosent for å unngå katastrofale klimaendringer. Vi kan nå våres klimamål, dersom vi sørger for at politikerne treffer modige valg, og kanaliserer kompetanse og kapital inn i bærekraftige løsninger. Nå!, sier Even Nord Rydningen fra Klimabrølet.

Vi må ut på gatene, på kryss og tvers av politiske tilhørigheter og samfunnslag, og vise politikerne at vi ønsker å gå denne veien, sammen.

Vi samles i en kraftfull markering i Oslo og i andre byer, fredag 30. august og håper også at enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner bidrar til å spre ordet og bidrar til mobiliseringen. Musikkonkurranssen #etteross (www.etteross.no) er et eksempel på hvordan det kan gjøres.