Design for ekstreme forhold

Xepto er et norsk teknologiselskap med over 15 års erfaring innen måling, varsling og rapportering av tilstander i ekstreme rom. Når lanseres ny visuell identitet, signert Bleed.

Å ha full kontroll over grunnleggende infrastruktur er kritisk for et velfungerende samfunn. Xepto er et IoT-selskap som har spesialisert seg på overvåkning, rapportering og varsling i ekstreme rom, som for eksempel rør for avløpsvannog oppbevaringsskap for sprengstoff.

Nå har selskapet fått ny visuell identitet, webside og nye produktsider. Alt designet av Bleed.

02
03
04
05
07x

– Vi tok en innledende runde med flere byråer og opplevde tidlig at Bleed forsto selskapets mål, ambisjoner og preferanser godt. Prosessen var smidig, med sterke delleveranser underveis, frem til et resultat som overgikk våre forventninger. Vi opplevde å bli hørt, men samtidig guidet inn på riktig spor som tok oss i mål på rekordtid. Bleed oppleves som svært profesjonelle og fremoverlente – og designet som ble levert taler for seg selv, sier Jørgen Schibsted i Xepto.

Klimautviklingen fører til kraftigere og mer konsentrert ekstremvær. Dette gjør at overvåkning og monitorering av kritisk infrastruktur som vann- og avløp avgjørende for å minimere risikoen for omfattende skader. Det samme gjelder lagring av ekstreme verdier som eksplosiver og kjemikalier. Xepto tilbyr kvalitetsløsninger som både oppfyller strenge sikkerhetskriterier og gir forbrukere full kontroll.

Bleed jobber med store og små aktører i skjæringspunktet mellom kultur, teknologi og samfunn, og arbeidet med Xeptos visuelle identitet er bare ett av mange prosjekt som Bleed har vært involvert i den siste tiden.

– Presisjonsnivået Xepto jobber med, og den kritiske samfunnsfunksjonen som produktene deres ivaretar har vært et veldig spennende utgangspunkt for dette samarbeidet. Med den visuelle identiteten har vi forsøkt å fange seriøsiteten i et tydelig og strategisk riktig uttrykk, som tydelig kommuniserer selskapets verdier og mål, sier daglig leder i Bleed, Christoffer Nøkleby.

10