DNB – 4 the Future

Denne filmen ble laget for å lansere DNBs nye oppdrag og strategi – til ansatte som skulle oppleve og forstå at de fortsatt er viktige.

88480 b34e3 original