Dynamisk DOGA-profil fra Creuna

Creuna har levert en logo med romfølelse som speiler oppdraget til den nye organisasjonen ved å gi rom fremfor å sentrere.

82728 4513c original
82731 3e36f original
82734 4335d original
82737 2d281 original
82740 86dae original
82743 c5b1e original
82746 947b7 original
82806 a4e7b original

Design og arkitektur Norge (DOGA) lanserer ny visuell profil. Nye DOGA skal ta rollen som tilrettelegger for læring og eksperimentering innen design og arkitektur. De har fått en ny visuell profil som reflekterer oppdraget deres med å sette bransjen i sentrum, ikke seg selv. Den nye logoen har ikke et sentrert blikkfang, men fire ytterpunkter som skaper et rom.

Fire hjørnesteiner

– De fire bokstavene er som fire hjørnesteiner, som samler og skaper struktur og substans. Logoen kan settes i perspektiv, og kan brukes både i to dimensjoner og tre dimensjoner. Kanskje vi kan si at den representerer DOGA som en mulighetenes arena, sier Marc Ligeti, Lead Designer i Creuna.

Digitale flater ble brukt som utgangspunkt, og dette har gitt flere muligheter for å tenke flerdimensjonalt, for eksempel ved å skape romfølelse ved bevegelse. Logoen lever og tilpasser seg forskjellige dimensjoner – 2D, 3D og bevegelse. Den oppleves som organisk og i konstant bevegelse, og gjenspeiler at DOGA hele tiden må være i omstilling for å reflektere bransjen og fagfeltene. Profilen er enkel og anvendelig. Den er nytenkende, samtidig som den har det tidløse i seg. Dette er noe av det som kjennetegner skandinavisk design, og som DOGA representerer.

En samlet retning

DOGA (Design og arkitektur Norge) er opprinnelig en sammenslåing av tre uavhengige organisasjoner, og hadde et sterkt behov for å finne en ny og tydelig retning for den nye enheten.

– Den største utfordringen med å lage den nye profilen, var å vise hvem DOGA er for de ulike målgruppene og fagfeltene, sier Ligeti.

Som kompetansesenter for design og arkitektur, ønsket de at designmetodikk skulle være sentralt i prosessen med å skape en ny plattform, både strategisk og visuelt. Arbeidet startet med å utarbeide en merkeplattform fundert på DOGAs kontekst og målgruppenes behov. Samle, lære og eksperimentere ble utarbeidet som nøkkelord i verdiforslaget, og dannet også grunnlaget for arbeidet med visuell profil og logo.

Helheten i prosessen har sikret at den visuelle profilen og logo bygger tett opp rundt DOGAs strategiske plattform og mål, og vil være aktiv bidragsyter for organisasjonen kan nå sine mål som en samlet enhet.

Her kan du lese om utviklingen av nettstedet doga.no.

Utmerkelser

  • Gullblyanten 2017 Identitet