Én fadder til 6000 tiendeklassinger

Tante Randi fikk enda en gang oppgaven å veilede elever for Osloskolen mens utdanningsmesser og skoler var stengt på grunn av pandemien.

I 2020/21 fikk tiendeklassinger i Osloskolen hjelp av TikTok da de skulle velge linje på videregående. Året etter var det fortsatt avlyste utdanningsmesser og skolebesøk da nytt kull skulle velge, og Tante Randi reklamebyrå fikk igjen oppgaven med å lage noe som møtte bekymringene og spørsmålene tiendeklassingene hadde rundt valg av linje.

– Siden forrige kampanje, har TikTok mistet mye av sin troverdighet på grunn av blant annet økende annonsering og såkalte «boomers» som har funnet veien inn. Og siden troverdighet er alfa omega for målgruppen vår, måtte vi tenke nytt. Derfor ble årets kampanje gjennomført på Snapchat. Problemet er at ungdom bruker Snapchat utelukkende til å kommunisere med venner. Derfor måtte vi prøve å bli en. Møt @faddern. En venn som visste alt om livet på videregående, og som hjelper deg med å ta valget, sier teamet bak kampanjen John E. Njoki og Kim Follesøy-Thuen.

Se casefilmen her.