Én samlende identitet for hele Oslo

Oslo kommune og Creuna har sammen utviklet en ny og brukervennlig identitet som skal gjøre det lettere å kommunisere tydelig og helhetlig med innbyggerne.

Oslo logo sort mot betong

Et tydeligere Oslo

Oslo kommune hadde et klart behov for å framstå mer tydelig og enhetlig. Kommunen driver mange typer virksomheter og kommuniserer med mange ulike målgrupper. Det finnes over 250 kommunale logoer i bruk. Derfor er det uklart for mange hva kommunen gjør. Løsningen er en ny visuell identitet hvor Oslo kommune kommuniserer som én helhetlig aktør. Resultatet møter kravene til universell utforming, slik at den kan brukes av alle. I løsningen ligger det også et mål om forenkling og effektivisering. Det er anslått at dagens fragmentering koster kommunen 40 millioner kroner i året.

92764 f16eb original
92765 74443 original
92770 613bc original
92766 b53df original
92768 655a7 original

En forenklet og modernisert logo

Med løsningen er alle virksomheter i Oslo kommune blir samlet under én felles identitet med én felles logo. Dette gjør det enklere for innbyggerne å forstå alt kommunen gjør og bidrar med. Oslologoen viser St. Halvard i symbolet og Oslo i skrift. Den er basert på Oslos byvåpen. Fremstillingen av St. Halvard er forenklet og modernisert, men bærer i seg historien. Oslos byvåpen vil fortsatt kunne benyttes i høytidelig og tradisjonsrik kontekst, og ved kunstneriske og historiske gjengivelser.

Rom for fleksibilitet

Den nye visuelle identiteten har en enhetlig avsender, men er samtidig fleksibel i kommunikasjonsform. De kommunale virksomhetene har stor fleksibilitet til å bruke verktøykassen for å skape individuelle løsninger. Designsystemet gjør det også mulig å være både formell, uformell og dynamisk. Kombinasjonen av å være enhetlig og fleksibel gjør at de kommunale virksomhetene nå ønsker å ta den nye identiteten i bruk.

92767 9fe2e original
92769 d4ea8 original
92772 9d28b original
92774 79bf1 original
92777 e874c original

Høy grad av inkludering

Dette har vært en prosess med høy grad av involvering. Mer enn 1500 innbyggere, representanter for næringslivet, og store deler av Oslo kommunes virksomheter har vært inkludert i arbeidet. Ulike løsninger er blitt testet systematisk underveis. Ulike grupper har vurdert forslagene i alle stadier, med ulike alternativer, i flere omganger. For hver gang har vi tatt hensyn til kommentarer og innspill, justert forslagene, og testet på nytt.

92778 97182 original
92779 f109f original
94248 d61e1 original
92775 6afc4 original
92771 5a8f7 original

Grunnelementer i identiteten

Fargene i identiteten er hentet fra bybildet i Oslo. Blått fra trikkene og fjorden, grønt fra marka og de grønne lungene. De varme og nøytrale fargene er inspirert av fasader på byens bygninger.

Oslo kommune har utviklet en egen skrifttype som er en sentral del av identiteten. Den er inspirert av gateskilt i Oslo. Skrifttypen er utformet for god lesbarhet og for å gi et funksjonelt og tidløst uttrykk. Osloformene, en sirkel, en firkant og en pilspiss er hentet direkte fra Oslologoen. De tre grunnformene er også en abstrakt referanse til bybildet. De tre grunnformene: kvadratet, sirkelen og vinkelen, kan settes sammen på ulike måter. De er grunnsteiner i et nytt og fleksibelt designsystem, og kan også danne komposisjoner av Oslo som ordbilde.

Bevegelse er en sentral del av Oslos identitet. Det er definert et dynamisk bevegelsesmønster som gjør identiteten lett gjenkjennelig når den kommer til live på ulike flater. Ikonene bygger på Osloformene, særtrekkene i de grafiske grunnelementene og skrifttypen Oslo Sans. Ikonene skal være lett gjenkjennelige og gi Oslo kommune en tydelig tilstedeværelse, enten de presenteres digitalt eller fysisk.

Utmerkelser

  • Gullblyanten 2019 Identitet