«Everything is Connected» i Milano

For tredje år på rad står Bielke&Yang bak den visuelle identiteten til den norske gruppeutstillingen på møbelmessen i Milano, «Everything is Connected».

84758 e69ce original
84757 14227 original
84755 dd083 original
84777 6e7dc original
84759 59fea original
84760 cf35c original

Utstillingen er et samarbeid mellom Klubben, Norwegian Crafts, Design og arkitektur Norge (DOGA), og malingsprodusenten Jotun, samt stylistene Kråkvik&D’Orazio, kurator Katrin Greiling og fotograf Lasse Fløde.

Tema for årets utstilling er «Everything is Connected» og skal reflektere mangfoldet i den nordiske kreative bransjen, og samtidig hvordan de unike objektene bindes sammen av visuelle fellestrekk og historie.

– I arbeidet med den visuelle identiteten ønsket vi å fokusere på ideen om at alt henger sammen, og at hvert objekt og designer i utstillingen på en eller annen måte er en konsekvens av deres felles erfaringer og plass i et bredere norsk kulturell kontekst, forklarer Martin Yang, designer og partner i Bielke&Yang.

Med dette som utgangspunkt ble silhuettene til de ulike objektene utstilt brukt for å engasjere og gjøre folk nysgjerrige, og også mer oppmerksomme på hvordan objektene er et resultat av designernes erfaringer og personlige reiser. Denne tanken blir videre utforsket i utstillingens katalog. Den inneholder intervjuer med designerne og produsentene bak de utstilte objektene, med geografiske kart som tydeliggjør de unike reisene til de ulike objektene, designerne eller materialene, og hvordan det har vært med på å forme objektets endelige form og uttrykk.

Positive tilbakemeldinger

Profilen er implementert på en rekke flater: magasin, invitasjoner, nettside, animasjoner, produktkort og plakater og utstillingsdesign. Den visuelle identiteten er med på å binde alle elementene rundt utstillingen sammen, og igjen understreke utstillingens tema.

– Det er spennende å se de positive tilbakemeldingene utstillingen har fått i internasjonal presse, blant andre Dezeen, Wallpaper and Trendland. Et av målene med utstillingen er å nå ut til et større internasjonalt publikum, og flere av designerne har blitt kontaktet av produsenter som har vist interesse i deres produkter, forteller Yang.

Involverte byråer

Bielke&Yang