Fakultet for kunst, musikk, design

Identiteten ble utviklet for Kunst- og designhøgskolen i Bergen og bygger på konseptet «spenningsfelt».

83142 79902 original
83139 d3b48 original
83130 74387 original
83124 27bcb original
83127 c0afe original
83133 24cc9 original
83136 30327 original

I utviklingsprosessen ble skolen sammenslått med Griegakademiet og innlemmet i Universitetet i Bergen under Fakultet for kunst, musikk og design. At fakultetet fikk beholde den visuelle identiteten, lå som en premiss i prosessen.

Konseptet «spenningsfelt» er fortolket igjennom at fagfeltene Kunst, Musikk og Design danner et iboende kaos i en pulserende og dynamisk logo. Logoens varierende intensitet, skapes i spillerommet definert av omliggende designelementer og flatens begrensning. Identiteten ekspanderer, pulserer og lever: fra tilbaketrukket, nær og trygg – til tydelig, uredd og kraftfull. Identiteten skal være en bærer av kaos og uttrykke uforutsigbarhet og friksjon.

«Vi skal være en toneangivende internasjonal arena for kunstnerisk forskning og utdanning. Ved å tørre å dyrke spenningsfeltet, ønsker vi å signalisere at vi er et reflekterende og uredd fakultet, med rom for nære møter – og takhøyde for kraftutbrudd. Et skjerpende fakultet, for samfunn, fag og mennesker.»

Utmerkelser

  • Gullblyanten 2016 Identitet