Fanget språkets makt

I november avholdt Kulturrådet sin årskonferanse hvor temaet var «Språk er makt». Bleed laget visuelle elementer som tok utgangspunkt i temaet, og utforsket forholdet mellom språk og makt gjennom levende bilder og video.

– Å lage konsepter basert på språk og makt er veldig spennende. Tanken bak Kulturrådets årskonferanse var å bruke alle de offisielle språkene i Norge til å lage visuelle uttak som fanget og uttrykket årskonferansen essens, sier Svein Haakon Lia, kreativ leder i Bleed.

Kulturrådets årskonferanse er et av de viktigste møtepunktene for Kultur-Norge. Den årlige konferansen retter et overordnet blikk mot både nasjonale og internasjonale strømninger innenfor kulturlivet, og inviterer til debatt og diskusjoner rundt presserende spørsmål. Konferansen ble avholdt på Bølgen kulturhus i Larvik, og inneholdt blant annet samtaler om hvordan kunstens eget språk kan være et maktmiddel, så vel som Kulturrådets språkmakt i møte med kunst- og kulturfeltet.

Når språk er makt, er typografi en av veiene til den. Typografiske uttrykk endrer måten vi oppfatter ord og setninger på. I identiteten repeteres setningen «Språk er makt» på de ulike offisielle språkene i Norge, og uttrykkene approprierer mer eller mindre kjente visuelle referanser, som illustrerer et stort mangfold i språk og tolkningen av det.

KF KR 07
KF KR 06

Den visuelle identiteten for konferansen er kraftfull og umulig å unngå, noe som spiller ut enda et aspekt av språkets makt. Fremfor å tolke konferansens tema til punkt og prikke, tillegger identiteten enda en dimensjon til emnet.

– Å jobbe med Kulturrådet er alltid inspirerende. Det å få være samarbeidspartner for det visuelle rundt årskonferansen, hvor så mange profilerte kulturpersonligheter skal diskutere de virkelig store spørsmålene, er rett i kjernevirksomheten av hva vi i Bleed ønsker å jobbe med. Resultatet ble faglig interessant og i tråd med Kulturrådets overordnete visuelle identitet, sier daglig leder i Bleed, Christoffer Nøkleby.

KF KR 10

Involverte byråer

90284 22fa4 original
Bleed
I

Ingunn Garthus

Prosjektleder

D

Daniel Bergsnes Nerheim

Designer