God natt

En verden med betydelig befolkningsvekst trenger stadig mer energi, og behovet for å skåne klimaet bare øker

2971 941ae original

Alle i Norge kjenner Statoil. Alle i Norge har en oppfatning av Statoil – av hva de gjør, og av konsekvensene av det de gjør. Men Statoil har de siste årene i liten grad delt hva de selv mener om egen virksomhet og egen fremtid. Diskusjonen har gått mellom politikere, organisasjoner, forskere og andre synsere – med egne agendaer og konklusjoner. Tre år etter at Statoil sist snakket om kjernevirksomheten sin på reklameplass var tiden inne for å drive noen kjepper i bakken. I mai 2011 startet dette arbeidet med en kombinasjon av film, annonser, online og en bred Twitterbasert debatt.
Filmens oppgave var å fortelle selskapets syn på hvordan vi best løser vår tids største dilemma: En verden med betydelig befolkningsvekst trenger stadig mer energi, og behovet for å skåne klimaet bare øker. Ressursene blir stadig vanskeligere å finne og behovet for kompetanse og kravet til pålitelig teknologi øker. Filmens ambisjon var å finne en form og et uttrykk som kunne fortelle en sammensatt og kompleks historie på en forståelig, enkel og emosjonell måte.