Gode kunder er verdt å skryte av!

Optimera er gode på å fremme kundene sine og Optimisten-magasinet er et flott medium for å fortelle om alt det fantastiske kundene deres skaper.

Optimera Optimisten magasinet MAI forside Byggsystemer elementer 1920x1080

Suburbia bidrar blant annet med å gjøre intervjuer med kundene og skriver artikler som får frem alle nyansene i forholdet mellom Optimera og kundene deres.

Etter mange års samarbeid har vi fått en unik forståelse i hvordan Optimera tenker og hva de verdsetter. Vi benytter denne kunnskapen i intervjuene for å få både Optimera og kunden til å skinne.

Optimera Optimisten magasinet MAI 1080x1080 Bærekraftig2022
Optimera Optimisten magasinet MAI 1080x1080 ny boligsalgslov
Optimera Optimisten magasinet MAI 1080x1080 Innovativ
Optimera Optimisten magasinet MAI 1080x1080 Min Optimera

Fra intervju til ferdig magasin

Vi avtaler intervjuer med kunden som som oftest gjøres over telefon fordi Optimera har kunder i alle landets kriker og kroker. Alle intervjuer blir tatt opp slik at vi kan transkribere intervjuene for å få med alle detaljene og slik at sitatene blir riktig. Etter at intervjuene er transkribert går de tilbake til tekstforfatteren som utarbeider innholdet til artikkelen ut ifra intervjuet.

Det ferdige intervjuet sendes så til en sitatsjekk hos den som er intervjuet, før det går videre til redaksjonen hos Optimera for godkjenning.

Etter at intervjuet er godkjent av både intervjuobjekt og redaktør blir intervjuet brukket med tekst og bilder, og til slutt blir alle sakene satt sammen til et helhetlig magasin.

Distribusjon

Magasinet distribueres ut til alle Optimeras utsalgssteder i tillegg til direkte distribusjon. Det blir også publisert digitalt gjennom iPaper og det blir spredd gjennom sosiale medier og nyhetsbrev.