Her er de nye profilene til Vikingtidsmuseet og Historisk museum

Historisk museum har fått ny visuell identitet, og det kommende Vikingtidsmuseet har fått navn og logo. Begge arbeider signert Bleed.

HM 05
Den nye profilen for Historisk museum.
HM 01
HM 02
HM 03
HM 04
HM 06
HM 07
HM 08

Historisk Museum sto ferdig i 1904, og er et samlingspunkt for visning av historiske og etnografiske objekter og kulturhistorisk forskning i Oslo. Vikingskipshuset er blant landets mest populære turistattraksjoner, og skal i 2025 gjenoppstå i nye, større lokaler og med en langt bredere vikingtidsutstilling enn hva museet rommer i dag.

Begge museene er en del av Universitetet i Oslo, og driftes av Kulturhistorisk museum. Målet har vært å gi museene tydelig egenart, samtidig som de skal inngå i et helhetlig UiO- designsystem.

– De nye visuelle identitetene er viktige brikker i vår ambisjon om å styrke synligheten til Historisk museum og det nye Vikingtidsmuseet. I konkurranse med alle andre kulturtilbud er tydelig identitet for møtestedene med publikum avgjørende for å nå ut med våre tilbud og budskap, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Historien bak logoene

Historisk museums nye profil tar utgangspunkt i det mer om 100 år gamle monogrammet som preger en rekke av utsmykningene og detaljene i det ærverdige museumsbygget. Monogrammet er oppdatert og tilpasset digitale flater, samt museets plass i UiOs helhet.

Det nye museet på Bygdøy skal hete Vikingtidsmuseet. Logoen viser tre stiliserte vikingskip, som både oppleves i bevegelse og statiske. I arbeidet med å utvikle navn og logo har det vært fokusert på innhold og tilbud i det nye museet. Universitetet i Oslo forvalter verdens fremste vikingtidssamling, og det nye museet vil gi publikum innsikt i alt fra dagligliv til store samfunnsendringer som preget denne perioden.

VTM 01
Navn og logo for Vikingtidsmuseet.
VTM 02
VTM 03
VTM 04

En drømmeoppgave for Bleed

– Historisk museum tar vare på historie og formidler den, og det nye Vikingtidsmuseet blir det ledende forskningsbaserte vikingmuseet i verden. Derfor har det vært spennende å grave i museenes historie, og også løfte dem frem som kontemporære historiefortellere, sier designer i Bleed, Halvor B. Nordrum.

– Prosjektene for Historisk museum og Vikingtidsmuseet er deler av en større helhet, der Bleed bidrar med å lage et designsystem på tvers av hele UiOs økosystem av institusjoner. For oss historie- og kulturinteresserte designere er dette en drømmeoppgave, sier partner og kreativ leder i Bleed, Svein Haakon Lia.