Holder det ikke bare å lese én avis?

En sak har alltid flere sider, og skal du være i stand til å ta informerte avgjørelser, gjelder det å ha sett på en problemstilling fra flere vinkler. Er du nysgjerrig på hva Schibsted-redaktørene mener og tenker om sommeren 2021, privatøkonomi anno 2021 eller ettervirkninger i næringslivet etter pandemien? I mini-podkasten «Syn på saken» får du – nettopp – alles syn på saken.

Some post 1 linkedin single image ad copy 4
Some post 1 linkedin single image ad copy 3
Håndmedmobil podcastcover

I Schibsted Bedrift sin første segmentkampanje, denne gang rettet mot bank- og forsikringsbransjen, ønsket de å å fremme Full Tilgang-produktet. For bank- og forsikringsbransjen er det avgjørende å ikke bare ha oversikt over tall og grafer, men også ha en bred forståelse for hva som skjer i samfunnet. De må vite hvordan disse tallene og grafene påvirker markedet – og til syvende og sist folk flest.

– Folk som arbeider i bank- og forsikringsbransjen er på den ene siden opptatt av å få regnestykkene til å gå opp – og på den andre siden er de hele mennesker som er opptatt av å se saker fra flere sider. Derfor var det viktig at tematikken vi valgte skulle fylle begge krav, sier kreatørene Siri Skaustein og Andreas Bastian Nordberg. De står også bak Schibsted Bedrifts overordnede kommunikasjonskonsept, «Det koster lite å få ansatte som tenker større».

Printannonse 1 syn på saken privatøkonomi
Printannonse 2 syn på saken sitater

Flere syn på saken

Hvordan en sak tolkes fra E24 sitt perspektiv kan være noe helt annet enn hvordan den samme saken legges frem i VG-drakt. Og begge sider av saken kan være like riktige – og viktige. Med full tilgang til Schibsted Bedrift-porteføljen får du flere perspektiver på en og samme sak for å kunne få nettopp full oversikt. Hvordan skal vi formidle dette? Ved å gi målgruppen flere syn på saken.

Vi valgte å gå i en retning som både oppfyller ønsket om å få kunnskap og innsikt servert i lydformat, at tematikkene skal være både bransjerelevante og potensielt karrierefremmende, og at man skal kunne tilegne seg nye perspektiver underveis.

Tilpasset målgruppe

Fordi dette er en bred målgruppe aldersmessig, og alle dermed ikke i like høy grad lytter til podkast, valgte vi også å gjengi hovedlinjene i artikkelformat for å treffe alle aldersgruppene innenfor segmentet.

– Vi er veldig fornøyde med hvordan Manus har klart å bruke sine sterke kommersielle hoder på å lage et konsept som involverer Schibsteds sterke redaksjonelle hoder. Med Syn på saken har de fanget essensen av Full Tilgang-produktet, som er laget på bakgrunn av et økende behov blant arbeidsplasser for å kunne ha flere optiske linser – lokale og nasjonale – rettet mot et komplekst nyhetsbilde, sier Thea Kristin Hansen i Schibsted Bedrift.

Syn på saken episode 1 (nedklipp)

Syn-på-saken-–-nedklipp-–-episode-1.mp3
Last ned

Syn på saken episode 3 (nedklipp)

Syn-på-saken-–-nedklipp-–-episode-3.mp3
Last ned

Syn på saken: Gard (nedklipp)

Syn-på-saken-–-nedklipp-–-gard.mp3
Last ned

Andre involverte

M

Marius Lorentzen

Programleder

T

Thea Kristin Hansen

Ansvarlig hos kunde

T

Therese Jacobsen

Ansvarlig hos kunde