Hvem skal Hamar ringe?

Kanskje meg? sier Karine, født i 1988.

Forsommeren 2018 ønsket Norsk Tipping å blåse liv i drømmen om en telefon fra Hamar, ved å gi nordmenn mulighet til å vinne en klekkelig sum penger på navnet og fødselsåret sitt. Det var det 644 585 nordmenn som hadde lyst til.

Gjennom to omfattende Facebook-aktiviteter, ble folk oppfordret til å stå opp ;-) for hverandre, slik at nettopp deres navn eller årstall ble trukket ut.

– Over 30 prosent av 94-kullet deltok, er ikke det ganske bra, a? skriver kreatør Christoffer Rontén i en SMS til Kreativt Forum.

Radiospott

92173-624f2-original.mp3
Last ned