Hybridbilsjappe i særklasse

Det er fortsatt mane som ikke kjenner til forskjellene mellom ladbare- og ikke-ladbare hybrider. Det ville Mitsubishi gjøre noe med.

Hybridbiler har blitt mer og mer populært de siste årene, men det er fortsatt mange som ikke kjenner til forskjellene mellom ladbare- og ikke-ladbare hybrider. Det ville Mitsubishi gjøre noe med og lagde en serie filmer fra den fiktive bilforhandleren Autorbaronen.

– Vi ønsker å vise frem egenskapene til ladbarteknologien og vår flotte ladbarehybdrid. Mange kunder er ikke klar over at det finnes forskjellige hybridvarianter og gjennom disse filmene er målet å fokusere på de åpenbare fordelene ladbarteknologien gir, sier Marius Rosenberg Amundsen, Markedssjef i Mitsubishi Norge.

Flere undersøkelser har vist at mange potensielle hybridkjøpere ikke har noe klart skille mellom ladbare- og ikke ladbare hybrider. Skillet ble nylig aktualisert gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem for et par uker siden. Der kom ladbare hybrider meget godt ut avgiftsmessig kontra de ikke-ladbare hybridene. Det var en gylden anledning for Mitsubishi til å sette fokus på fordelene til sin mest populære bil den ladbare hybriden Outlander PHEV.

Autobaronens smertelige erfaringer

Som leverandør av Outlander PHEV, Norges mest solgte ladbare hybrid, mener Mitsubishi at fordelene ved ladbarteknologien møter kundens behov best. Du kan kjøre på ren elektrisitet til de daglige gjøremålene dine som for eksempel jobb, skole, og barnehage. Det gir lavere drivstoffkostnader og lavere utslipp enn de ikke-ladbare hybridene.

– Vi skapte et univers rundt den fiktive bilforhandleren Autobaronen der bilselgeren, en litt «Hotell i særklasse/Basil Fawlty»-aktig type, prøver å selge ikke-ladbare hybrider. Han kommer stadig til kort mot kundenes argumenter og får smertelig erfare at det faktisk finnes få gode argumenter for å velge ikke-ladbar- fremfor ladbar hybrid, sier teamet i MK.