Kjære Tripadvisor, legg til bærekraft

POL for Supertanker har i samarbeid med Feed og Stir laget en kampanje som skal endre Tripadvisor.

Comfort Hotel har med støtte fra Regnskogsfondet startet en kampanje rettet mot TripAdvisor. Målet er å få bærekraft som en standard rangering av hoteller. Kampanjesiden deartripadvisor.com ber folk om å signere på et opprop om å få bærekraft som et ratingvalg på TripAdvisor.

– Vi gjør det fordi TripAdvisor faktisk har muligheten til å påvirke hvordan hoteller rundt om i verden drives. Dette er ingen kritikk til Tripadvisor, vi vil legge frem et positivt forslag. Da tror vi det er viktig å vise at vi har publikum med oss, forteller Simen Vinge, markedsdirektør i Comfort Hotels.

– For hotelleieres intense ønske om å ligge høyt på Tripadvisors liste er en sterk drivkraft som kan utnyttes til å bidra positivt for miljøet, avslutter han.

– Tiltakene hotellene gjør for miljø og bærekraft må løftes frem for gjestene, slik at de opplever det, og dermed kan subjektivt rangere det. Det er da vi vil oppnå resultater som faktisk har betydning for en mer bærekraftig utvikling, sier Petter Bryde i Pol.

Kampanjen ble lansert på lørdag og så langt har 3000 mennesker signert kampanjen, og videoen er sett av 18.000.

– Vi har fått et vanvittig dedikert team på dette prosjektet. Petter og Thorbjørn er superflinke og Feed og Stir har levert godt i hver eneste detalj, sier John Jacobsen, rådgiver i Supertanker.