Kjært barn, adskillige navn

Audi gjør sitt aller første radiofremstøt i Norge, og kliner til med en reklamespot som varer hele fem minutter og 46 sekunder.

15100 12ed9 original