Kruse Smith — Noven

Spennende leiligheter med Lørenskogs beste beliggenhet.

47635 e7eba original
47637 734ca original
47639 e7e80 original
47641 280fe original
47643 32f1f original
47645 bf251 original

Sentralt på Lørenskog bygges de mest spennende og inspirerende leilighetene Kruse Smith har realisert til nå. Prosjektet består av tre leilighetsbygg som ligger parallelt i forhold til hverandre. De knyttes sammen av en «drager» som er felt ned i de tre andre byggene fra fjerde etasje og oppover – som et laft. Derav kommer også prosjekts navn.

Navnet Noven er hentet fra tradisjonell lafteteknikk. Det betegner «knuten» hvor stokkene blir skåret sammen med underhogg og overhogg slik at de låser hverandre og skaper et stabilt og trygt byggverk. Dette gjenspeiles også i prosjektets logo og identitet.

I tillegg til grafisk profil og boligannonser har vi laget et prospekt, utformet en eksklusiv bok som reflekterer prosjektets kvaliteter og ambisjoner.

3D-illustrasjoner er levert fra Blaar og Andreas Kleiberg står bak fotografier.

Involverte byråer

95091 35f6f original

Melvær&Co