Leve Hytter - Nettsider

Railway utviklet profil for Leve Hytter og en naturlig del av oppdraget bestod i å utvikle nettsider for selskapet.

24109 754a5 original
24110 21dac original
24111 28e1f original
24112 4472f original

Railway utviklet profil for Leve Hytter og en naturlig del av oppdraget bestod i å utvikle nettsider for selskapet. Den samme bakgrunnen som i profilutviklingen lå i bunn: Et ønske om å skille seg ut som en nyskapende og spennende leverandør i en bransje omtalt av mange som traust og gammeldags.

Leve Hytter skal fremstå som et moderne og nyskapende selskap, og nettsiden må kommunisere dette gjennom utseende og funksjon.

Hyttekjøp er et overskuddsfenomen og er i større grad preget av følelser og lyst enn for eksempel boligkjøp. Kjøpsprosessen er mer innpulsiv og noe mindre rasjonell.

Målet er derfor å appellere til disse følelsene, samt kommunisere at man er anneledes enn resten av bransjen.

Vi ville også utvikle intuitive og "app"-aktige mobilsider.

Et viktig konsept har vært å skape bånd mellom det fysikse og det interaktive. Dette er dels en rent praktisk fordel og dels en gimmick for å skille seg ut og skape engasjement.

Involverte byråer

Railway