Mamma la deg til på Snapchat

Férdi Film har utviklet et nytt reklamekonsept for NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere).

NOAS begynte i år med rettshjelp til flyktninger som ønsker familiegjenforening. Norge har strammet inn regelverk og praksis og NOAS opplever et stort behov for bistand til adskilte familier, som ikke tilbys noen form for veiledning eller gratis rettshjelp fra norske myndigheter. NOAS ønsket å presentere splittede flyktningfamilier i en alminnelig og gjenkjennelig kontekst. Da ble det førjulstid og Snapchat-samtaler mellom mor og datter.

– Vi ville vise en vanlig tenåring, som lever et vanlig liv, med et tilsynelatende vanlig forhold til moren sin, som selvfølgelig er så kul at hun må legge til dattera si på Snapchat. Det at de er adskilt på tvers av utallige landegrenser kommer ikke frem før på slutten, forteller regissør Daniel Fure Schwarz.