Nationaltheatret lanserer digital bestilling av rullestolplass

Nationaltheatret og Bekk har laget en løsning for å bestille rullestolplass digitalt på Hovedscenen, Kanonhallen og Amfiscenen.

1 Nationaltheatret

Tidligere har folk måttet ringe eller sende e-post for å se en forestilling på Nationaltheatrets scener. Den nye løsningen sidestiller alle som ønsker å bestille billetter til teateret.

– Det er på høy tid, men selv om vi har fått på plass denne løsningen, er vi langt ifra ferdige, sier direktør Marta Færevaag Hjelle ved Nationaltheatret.

– Når vi utvikler nye digitale løsninger, er det lett å anta hvordan brukere tenker og handler. Da bommer man fort på løsning til et gitt behov. Det eneste riktige er å snakke med folk – da får vi ofte en helt annen oppfatning av virkeligheten enn man først antar, forteller designer i Bekk, Preben Aas.

De pratet med folk i rullestol, med ledsagere, venner, familie, barn, voksne, gamle og unge, mødre og fedre. De lyttet til hun som hadde vært på tinderdate, og som ble plassert i en egen bås, mens daten hennes måtte sitte et annet sted. Romantisk.

De opprettet også en fin dialog med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Norges handikapforbund (NHF). Sistnevnte er glade for Nationaltheatrets initiativ:

– Rullestolbrukere ønsker, som alle andre, å være selvhjulpne når de skal delta på kulturarrangementer. At det finnes særordninger for denne gruppen der de må ringe inn for å bestille billetter har vært et irritasjonsmoment for mange. Det er gledelig at Nationaltheatret, som er en av våre fremste kulturarenaer, nå har fått dette på plass til sine forestillinger, sier Karl Haakon Sævold, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo.

Dette ønsker rullestolbrukerne seg på Nationaltheatret:

  • Rullestolbrukere synes det er begrenset med informasjon på nettsiden vår. De vil gjerne ha mer utfyllende informasjon.
  • De vil helst klare seg selv, men er avhengige av å få mer informasjon om alt fra tilgang på handikaptoaletter og parkeringsmuligheter til høyde og mål på dører og terskler.
  • De vil ha muligheten til å velge mellom å sitte i egen rullestol eller i teaterets seter.
  • De vil kunne sitte sammen med ledsager/venner.
  • Flere rullestolbrukere vegrer seg for å ringe teateret direkte, og vil helst finne informasjon på egen hånd.
2 før situasjon 16 9
3 nå situasjon 16 9
4 research 16 9
5 salkart 16 9

Men hva med resten av bransjen? Hadde flere kulturaktører en løsning for å la folk bestille rullestolplass på nett? Eller var det bare Nationaltheatret, med sitt gamle bygg og historiske kriker og kroker? Svaret er at mange fremdeles har en lang vei å gå.

– Vi trodde at de fleste i bransjen hadde en løsning for å bestille rullestolplass digitalt, men av de rundt 40 kulturinstitusjonene vi sjekket, hadde kun en håndfull lagt til rette for dette, sier rådgiver i Bekk, Nina Inberg.

– Hadde vi latt statsministeren vår bruke bakdøren om han satt i rullestol? sier Nationaltheatrets leder for CRM og salg Haakon Ramvi Egeland.

Kom i gang med uu

Etterslepet på universell utforming er stort, og bransjen må ta flere dype spadetak i årene som kommer for å innfri krav og forventninger, Nationaltheatret inkludert. Det 125 år gamle bygget til Nationaltheatret ble reist uten særlig tanke på universell utforming, og det er lite de kan gjøre for å endre selve bygningsmassen. Men ambisjonen er å finne løsninger som kan kompensere for det for å gi alle en bedre brukeropplevelse. Nationaltheatret deler gjerne av sine erfaringer med bransjen slik at enda flere kan komme i gang med universell utforming av digitale løsninger og fysiske rom.

– Vi ønsker alle kolleger velkomne til å ta kontakt med oss. Send Haakon Ramvi Egeland, leder for CRM og salg, en melding så finner vi tid og sted for en prat, oppfordrer direktør Færevaag Hjelle.

Foto av Nationaltheatret øverst i saken: Preben Aas

Involverte byråer

Bekk logo
Bekk
N

Nina Inberg

Rådgiver og Forretningsutvikler

P

Preben Aas

Designer

O

Ole Anders Stokker

Utvikler

T

Thea Almklov Mathisen

Tech Lead

Involverte

H

Haakon Ramvi Egeland

Leder CRM og Salg hos Nationaltheatret