Neue Vestland

Neue har utviklet det nye fylkesvåpenet til Vestland fylkeskommune.

Vestland case e1571232865347

Når nye fylkesgrenser tegnes opp og Vestland fylkeskommune trer i kraft 1. januar 2020 er det hele 43 kommuner fra Hordaland og Sogn og Fjordane som slår seg sammen. Derfor har det blitt initiert et prosjekt av de eksisterende fylkeskommunene for å gi nye Vestland fylkeskommune et nytt og samlende fylkesvåpen.

I tråd med oppdragsgivers vedtatte motiv og retningslinjer, jobbet Neue ut fire løsningsforslag. Ett forslag til hvert av de tre alternativene bestemt av fagkomiteen samt ett forslag basert på vinnerutkastet til folkekonkurransen. Tre av Neues bidrag ble plukket ut til å gå videre til finalerunden.

– Å utvikle et fylkesvåpen var en betydningsfull oppgave vi så på med stor respekt. Etter beste evne ble forslagene gitt visuelle egenskaper basert på heraldiske tradisjoner, med en enkelhet som lot seg blasonere. Målet har vært at motivene skal være relevante og samlende for hele det nye fylket, men også tidløse, selvstendige symboler som kan leve og fungere i et langt perspektiv – uten forveksling, sier Benjamin Stenmarck som har vært lead designer på prosjektet.

Forslagene ble, under prosessen, kontinuerlig satt opp mot eksisterende kommune- og fylkesvåpen og kontrollert av en fagkyndig heraldikker.

«Fjordar»

Svært få kan utmerke seg med den naturrikdom som nye Vestland fylke omgir seg med. De dramatiske bratte fjellsidene som stuper ned i fjordene har en svært viktig symbolsk verdi for hele nasjonen Norge. Fjordene er sterke identitetsskapere, som med sin natur bærer lange tradisjoner og livnært lokalsamfunn med fiske, vannkraft og annen industri. Vår urørte og rene natur står seg mer aktuell enn noen gang, og legger et fundament som det kan bygges sterke historier rundt. Også for kommende generasjoner.

– Motivet «Fjordar» er en abstrahering og en generell gjengivelse av det nye fylkets karakteristiske fjorder, som sammen dannes av de majestetiske landformene. Motivet er enkelt og tydelig fremstilt i flatestil uten unødvendige detaljer. Bestående kun av fargeflater gjør at skjoldet fungerer fint i både små og store formater og kan oppfattes raskt. Figurenes helhet fyller skjoldflaten og kan henvise til hvordan skjold opprinnelig ble malt, avslutter Stenmarck.

Involverte byråer

28fe5f65085909 5cb61128e3d30

Neue Design Studio