Oljeeventyret fortsetter

(tekst)

763 56c3f original
1314 6c62c original
1777 f797b original
1867 ca605 original
2327 19e80 original
2884 3a1db original
3260 9339b original
3729 8ba8b original
3817 927b3 original
34221 f40e5 original
34222 3af52 original
34223 ea302 original
34224 8076f original
34227 ee1a5 original
34228 aa03c original
34229 e417b original
34230 f5cfa original
34231 915ed original
34232 fbb8b original