Påminnelse om livmorhalspøve? Nei den har katta spist opp!

De unge henger etter når det gjelder å skaffe seg digital postkasse. Det ønsker Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) å gjøre noe med.

Selv om Digital postkasse har eksistert en del år allerede, og mer enn 2,1 millioner nordmenn har skaffet seg sin egen digitale postkasse, er det spesielt en målgruppe som henger etter akkurat på denne fronten. Det ønsket Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) å gjøre noe med.

Dinamo fikk derfor i oppgave å overtale «digital natives» til å opprette en digital postkasse, for å motta viktig post fra det offentlige.

– Løsningen måtte snakket til de unge, på deres premisser, i deres kanaler og ved bruk av deres egen humor. Med god hjelp fra de aller yngste på kontoret, nemlig Dinamos praksisteam, Hanna & Caroline, fant vi en måte å kommunisere digital postkasse på som tok i bruk en god dose internetthumor. Det endte opp med ei dårlig dubbet gammel dame, som tydelig hadde hatt bruk for digital postkasse, sier teamet hos Dinamo.

– Kampanjen har blitt varmt mottatt hos målgruppen, og har scoret godt med høye visningstall og mange «swiper opp». Difi har også registrert en økning utover det forventede i antall opprettede digitale postkasser, sier seniorrådgiver Tor Arnø i Dinamo.

Involverte byråer

58579 11676 original

Dinamo AS