«Ingen kjenner Norge bedre»

I dag går startskuddet for et helt nytt kommunikasjonskonsept for Posten Norge, signert reklamebyrået Ernö.

– Posten Norge så behov for et overliggende kommunikasjonskonsept som både kan signeres av Posten og Bring for å tydeliggjøre konsernets retning innen fremtidens post- og logistikk, vår miljøsatsing, og ikke minst den stoltheten som våre medarbeidere har for den viktige jobben de gjør, forklarer Konserndirektør Kommunikasjon, Elisabeth Gjølme i Posten Norge.

Best på Norge

– Da vi begynte å jobbe med problemstillingen, ble det fort klart for oss at Posten Norge er vel så mye et kunnskapskonsern, som et post- og logistikkkonsern. Og at det finnes svært mange bevis for denne kunnskapen. Våre undersøkelser viste også at det er ingen andre selskaper som scorer så høyt, og som har samme troverdighet som Posten på å «kunne» Norge. Dette ble utgangspunktet for vårt nye konsept for Posten og Bring: «Ingen kjenner Norge bedre», sier teamet i Ernö.

– Posten og Bring spiller en viktig rolle for både enkeltmennesker og bedrifter. Det nye konseptet skal minne oss om denne rollen, og styrke den, sier Pål Drage i Ernö.

«Ingen kjenner Norge bedre» er navet i kampanjen, og blir tatt ut på film, annonser og radio. I tillegg er det utviklet en egen SoMe-aktivitet hvor vi ønsker å involvere publikum på deres kunnskap om Norge gjennom Postens Norgesquiz ingenkjennernorgebedre.no.