Safe, not silent i Malmø

Aldente har laget profilen for ICORNs generalforsamling i Malmø.

90822 ea5bd original
90823 5b71a original
90824 a5ab1 original
90825 5fcbd original
90826 b71b5 original
90827 df8dd original
90828 81948 original
90829 e2b3a original

ICORN – International Cities of Refuge Network – er et internasjonalt fribynettverk som tilbyr forfulgte forfattere, journalister og kunstnere et fristed hvor de kan uttrykke seg fritt.

Akkurat nå er mer enn 70 byer over hele verden medlem av nettverket.

Våren 2018 skulle ICORNs generalforsamling arrangeres i Malmø, og tema for generalforsamlingen var «Safe, not silent» – kjernen i ICORNs og fribyenes arbeid.

Aldentes oppgave var å formidle hva møtet handlet om, og bidra til at arrangementet var synlig i bybildet.

Når en forfulgt forfatter eller kunstner er trygg i en friby, og ikke lenger er truet på livet eller står i fare for bli fengslet, kan han eller hun fortsette å si i fra om urett. HØYT!

Løsningen brøler NOT SILENT i alle flater: Digitalt, på tøynett, på adgangskort og på plakater og program over hele byen.

De viktige ordene er selvsagt skrevet av forfattere og kunstnere som tilhører nettverket. Den røde skriblingen forteller om affekt, menneskelige reaksjoner og sterke følelser – samtidig som den utgjør et godt visuelt støtteelement.

Involverte byråer

56812 bbac3 original

Aldente reklamebyrå