SATS tar samfunnsansvar

SATS vil bidra til at flere mennesker får et sunnere og lykkeligere liv ved å oppmuntre flere til å øke hverdagsmosjonen og dermed bidra til bedre folkehelse.

95039 d83ac original

Bakteppet for kampanjen er at mer fysisk aktivitet vil kunne forebygge plager og sykdom, samt gi overskudd, mestrings- og lykkefølelse. Statistikken viser at vi sitter i snitt ni timer om dagen, samtidig som stress, depresjon og livsstilssykdommer øker.

Gjennom filmen «Made to Move» vil SATS ta en tydelig rolle i samfunnsdebatten og skape bredere forståelse om verdien av et mer aktivt liv.

– Dette er en kampanjefilm med et viktig budskap i dagens samfunn, ifølge kreativ leder og regissør Joon Brandt i Imagine a Theory. – Vi setter stor pris på denne utfordringen fra Sats. Både for oss som byrå og for de profilene vi representerer er dette et budskap som vi brenner for å formidle.

Moderat aktivitet – stor positiv påvirkning

Fysisk inaktivitet regnes som en av fremtidens store helseutfordringer og det er store negative konsekvenser knyttet til dette. Samtidig er det mye ny forskning som peker på at moderat aktivitet i hverdagen kan ha en stor positiv påvirkning på helsa generelt i følge SATS. Med denne kampanjen, ønsker de å være en bidragsyter og oppmuntre og inspirere til å bevege oss mer.

– Dersom man lærer seg å se treningsmulighetene i hverdagen, så tar det ikke lang tid før man har skapt seg en sunn rutine som man plutselig ikke kan tenke seg å være foruten, sier Marianne Orderud som er Director of Marketing & Communication i SATS.

I denne produksjonen står personlige trenere fra Sats side om side med talenter og sportsprofiler fra Imagine People. Vi får se blant annet William på skateboard og Tina i tissue, samt Daniel som viser sine skills med stokk.

Kampanjen ønsker å vise at hverdagsbevegelse kan være så mangt, og at alle monner drar. Det vises en bredde i bevegelses- og treningsmuligheter, og voicen forteller oss at det mest naturlige for oss er bevegelse. Vi blir oppfordret til å gå ut, oppleve naturen og se på alt det vakre rundt oss, og til å bruke kroppene våre, noe som vil gjøre oss alle godt.