Scandic Lerkendal

Reklamebyrået JCP Ignite står bak kommunikasjonskonseptet for hotellet, kalt «Bygd for ideer».

54071 49cd6 original