Skal lage fremtidens arbeidssteder

The Creators Community skal samle skapende mennesker og bedrifter, og lage infrastruktur for gründere og investorer i Norden.

88824 55b89 original
88825 31089 original
88826 509bc original
88827 deed2 original
88828 b66b6 original
88829 ef922 original
88830 f2a16 original
88831 d0dad original

The Creators Community er moderselskapet som samler gründernes eksisterende innovasjonshus, MESH, Founders House og Matrikel1, og vil fortsette å ekspandere med flere lokasjoner i Norden. Selskapet jobber systematisk for at det skal bli lettere å lykkes som gründer og investor i Norden.

Den nye merkevaren og identiteten til The Creators Community er utviklet i samarbeid med Mos og designer Christoffer Aadalen.

Ønsker å dyrke skaperkraft

– Under utviklingen av ny merkevareplattform for The Creators Community, så vi at innovasjonshusene det rommer allerede har sine egne særpreg og styrker, men at mentaliteten og premissene for suksess er den samme – den ligger i medlemmene og hva de klarer å utrette. Den nye merkevaren er derfor bygget rundt nettopp medlemmene og i det potensiale som finnes ved å dyrke «creators» som en del av kommunikasjonen, sier Helena Egeland i Mos.

En celledeling

Identiteten tar utgangspunkt i hvordan The Creators Community driver skapende mennesker videre og hvordan de hele tiden søker noe nytt. Logosymbolet er inspirert av verdens mest elementære fornyelsesprosess, som også er grunnlaget for all eksistens – en celledeling, som et slags ultimat symbol på skaperkraft.

Involverte byråer

Profile Photo

Mos